Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Achizitii publice servicii de proiectare si realizare a materialelor publicitare, de prezentare si promovare precum si a serviciilor privind organizarea unei expozitii turistice? pentru proiectul: ?Promovarea turistica a Bisericilor Medievale secolele XV


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
318.300 RON

Castigatorul Licitatiei: SC VIZUAL SRL
Anunt de atribuire numarul 140477/15.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143566
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL TARGOVISTE
Adresa postala: Revolutiei 1-3, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130011, Romania, Punct(e) de contact: SORINA DUDEA, Tel. +40 245611222, In atentia: Ing. Elena PANAITESCU -Manager proiect; Responsabil tehnic-Ec. Simona IVASCU, Ing. Elena MURINEANU-Responsabil achizitii publice, Email: [email protected], Fax: +40 245217951, Adresa internet (URL): www.pmtgv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Achizitii publice servicii de proiectare si realizare a materialelor publicitare, de prezentare si promovare precum si a serviciilor privind organizarea unei expozitii turistice? pentru proiectul: ?Promovarea turistica a Bisericilor Medievale secolele XVII-XVIII din Targoviste?-cod SMIS 29365
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Municipiul Targoviste
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul general al acestui proiect consta in promovarea turistica a monumentelor istorice de interes national ?Bisericile Medievale sec.XVII-XVIII din Targoviste? prin crearea unui brand turistic national, care va contribui la valorificarea potentialului cultural-istoric, la imbunatatirea imaginii localitatii, regiunii si a Romaniei, si la stimularea cresterii economice a Municipiului Targoviste prin turism.Obiectivele specifice, constau in extinderea sezonului turistic pe tot timpul anului, crearea conditiilor pentru practicarea mai multor forme de turism (turism cultural, turism ecumenic, turism festivalier, etc), cresterea numarului de turisti si crearea unor noi locuri de munca.Consideram ca promovarea turistica a ?Bisericilor Medievale sec.XVII-XVIII din Targoviste? va avea un impact national contribuind la dezvoltarea turismului intern deoarece pe harta turistica a Romaniei vor fi inscrisenoi obiective vazute ca destinatii turistice mai alesin ceea ce priveste turismul cultural si ecumenic.Activitati ce urmeaza a fi executate, conform cererii de finantare : A.Intocmirea unui studiu de fundamentare istorico-stiintific despre monumentele istorice: Biserica Targului, Biserica Sf. Dumitru Buzinca, Biserica Sf. Imparati Constantin si Elena, Biserica Stolnicului, Biserica Sf. Atanasie si Chiril si Biserica Sf. Nicolaie Simuleasa.B.Constructia si realizarea unei pagini webC. Elaborarea de ghiduri turistice pentru fiecare dintre bisericile medievale sec.XVII-XVIII din Targoviste. Biserica Targului , BisericaSf. Dumitru Buzinca, , Biserica Sf. Imparati Constantin si Elena, Biserica Stolnicului, Biserica Sf.Atanasie si Chiril si Biserica Sf.Nicolaie Simuleasa;D. Realizarea unui album foto pentru fiecare dintre bisericile medievale sec.XVII-XVIII din Targoviste. Biserica Targului , BisericaSf. Dumitru Buzinca, Biserica Sf. Imparati Constantin si Elena, Biserica Stolnicului, Biserica Sf.Atanasie si Chiril si Biserica Sf.Nicolaie Simuleasa ;E.Realizarea de pliante publicitare pentru fiecare dintre bisericile medievale sec.XVII-XVIII din Targoviste. Biserica Targului , BisericaSf. Dumitru Buzinca, Biserica Sf. Imparati Constantin si Elena, Biserica Stolnicului, Biserica Sf.Atanasie si Chiril si Biserica Sf.Nicolaie SimuleasaF.Realizarea de postere pentru fiecare dintre bisericile medievale sec.XVII-XVIII din Targoviste. Biserica Targului , BisericaSf. Dumitru Buzinca, Biserica Sf. Imparati Constantin si Elena, Biserica Stolnicului, Biserica Sf.Atanasie si Chiril si Biserica Sf.Nicolaie SimuleasaG. Realizarea de fluturasi publicitaripentru fiecare dintre bisericile medievale sec.XVII-XVIII din Targoviste enumerate mai susH. Organizarea unei expozitii turistice «Bisericile Medievale secolele XVII-XVIII din Targoviste » enumerate mai sus
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
22462000-6-Materiale publicitare (Rev.2)
72413000-8-Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)
79421200-3-Servicii de elaborare de proiecte, altele decat pentru lucrarile de constructie (Rev.2)
79950000-8-Servicii de organizare de expozitii, de targuri si de congrese (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
318, 300RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S222-366259din17.11.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 33397 Denumirea: Promovarea turistica a Bis. Mediev.sec.XVII-XVIII din Tgv-serv.de proiectare si realiz mat publicit
V.1) Data atribuirii contractului 19.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 13
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC VIZUAL SRL
Adresa postala: Aleea Teilor, nr.10, Localitatea: oras Agnita, judetul Sibiu, Cod postal: 555100, Romania, Tel. 0269/510.719, Email: [email protected], Fax: 0269/510.719
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 772800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 318300.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul care face obiectul prezentei achizitii este finantat conform contract de finantare nr. 3139/13.06.2012, cod SMIS 29365, finantare obtinuta prinPOR 2007 ? 2013, Axa Prioritara 5-Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.3.
VI.2) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita, sub forma de clarificare respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dambovita, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Calea Bucuresti nr.3, judetul Dambovita, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130104, Romania, Tel. +40 245612344/269, Email: [email protected], Fax: +40 245611893, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspx?idInstitutie=120
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou Contencios Juridic - Primaria Targoviste
Adresa postala: Str.Revolutiei 1-3, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130011, Romania, Tel. +40 245611222, Email: p[email protected], Fax: +40 245217951, Adresa internet (URL): http: //www.pmtgv.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.01.2014 12:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer