Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitii servicii de evaluare municipiul Campulung, jud Arges


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.000 RON

Castigatorul Licitatiei: PFI TOLBES CONSTANTIN
Anunt de atribuire numarul 67256/11.12.2008
Informatii anunt de participare asociat 50237
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL CAMPULUNG
Adresa postala: STR. NEGRU VODA, NR. 127, Localitatea: Campulung, Cod postal: 115100, Romania, Punct(e) de contact: POPESCU BOGDAN, Tel.0248/511034, Email: [email protected], Fax: 0248/511036, Adresa internet (URL): www.primariacampulung.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitii servicii de evaluare municipiul Campulung, jud Arges
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
10 - Servicii de studiere a pietei si sondaje
Locul principal de prestare: Imobil situat in str. Poenaru Bordea nr. 12
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executarea unor servicii de evaluare necesare stabilirii preturilor de vanzare a unor spatii medicale din Municipiul Campulung, Jud. Arges
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71324000-5 - Servicii de estimare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul cel mai mic pe mp evaluat
80%
Descriere:
2.
termen de executie
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 35819 Denumirea: Achizitii servicii de evaluare municipiul Campulung, jud. Arges
V.1) Data atribuirii contractului 12/11/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PFI TOLBES CONSTANTIN
Adresa postala: STR.C. Constantinescu bl. 2 sc. B. ap. 13, Localitatea: campulung, Cod postal: 115100, Romania, Tel.0742044782
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, Nr. 6, Sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria municipiului Campulung
Adresa postala: str. negru voda nr. 127, Localitatea: Campulung, Cod postal: 115100, Romania, Tel.0248511034, Fax: 0248511036
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.12.2008 16:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer