Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitii servicii de tiparirea buletinelor de vot pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului din anul 2012


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
209.706 RON

Castigatorul Licitatiei: TIPO-LIDANA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 139588/05.12.2012
Informatii anunt de participare asociat 131397
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI IASI
Adresa postala: Str. Anastasie Panu, nr.60, Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700075, Romania, Punct(e) de contact: Valentin Breaban, Tel. +40 232235400, Email: [email protected], Fax: +40 232211312, Adresa internet (URL): www.prefecturaiasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitii servicii de tiparirea buletinelor de vot pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului din anul 2012
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: Sediul/punctul de lucru al operatorului economic ofertant.
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Tiparirea, in conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2008 si H.G.nr.894/2012, a unui numar de: a) aproximativ 760.000 buletine de vot pentru alegerea Camerei Deputatilor din anul 2012, in cele 12 colegii uninominale din judetul Iasi, continand aproximativ14 pagini A4 / buletin de vot;b) aproximativ 760.000 buletine de vot pentru alegerea Senatului din anul 2012, in cele 5 colegii uninominale din judetul Iasi, continand aproximativ12 pagini A4 / buletin de vot.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79800000-2 - Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
209, 706RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 22723 Denumirea: Servicii de tiparire buletine de vot necesare pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senat din 2012
V.1) Data atribuirii contractului 13.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TIPO-LIDANA S.R.L.
Adresa postala: CALEA UNIRII, NR.35, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720165, Romania, Tel. 0230/517518, Email: [email protected], Fax: 0330/401062, Adresa internet (URL): www.tipolidana.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 209760.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.12.2012 10:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer