Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitii servicii hoteliere


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
56.604 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. DOBSI S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 83525/12.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Fundatia Centrul de Resurse Juridice
Adresa postala: STR ARCULUI 19 SECT 2, BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021034, Romania, Punct(e) de contact: Georgiana Pascu, Tel.0212120690, Email: [email protected], Fax: 0212120519, Adresa internet (URL): www.crj.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
ONG
Activitate (activitati)
Altele: Beneficiar de cofinantare prin FSE
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitii servicii hoteliere
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
17 - Servicii hoteliere si restaurante
Locul principal de prestare: Bazna, Judetul Sibiu
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In scopul implementarii proiectului Retea multi-regionala de servicii de consiliere pentru incluziunea sociala a persoanelor discriminate, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, POSDRU/71/6.3/S/34213, Fundatia Centrul de Resurse Juridice doreste sa incheie contracte de achizitie pentru furnizare servicii hoteliere┬╗ cu unitati hoteliere sau de cazare (hotel 3 stele, pensiune 3 stele).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
55000000-0 - Servicii hoteliere, de restaurant si de vanzare cu amanuntul (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
56, 603.84RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 16 Denumirea: Servicii hoteliere, masa si conferinta - Lotul 16, Bazna, Judetul Sibiu
V.1) Data atribuirii contractului 3/30/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. DOBSI S.R.L.
Adresa postala: Str. Turnului nr. 12, Localitatea: Medias, Cod postal: 551004, Romania, Tel.0269/846281
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 56603.84 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Retea multi-regionala de servicii de consiliere pentru incluziunea sociala a persoanelor discriminate, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, POSDRU/71/6.3/S/34213
VI.2) Alte informatii
Lotul 16 - Bazna, Judetul Sibiu
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: Bulevardul Unirii nr.37, sectorul 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel.021 - 408.36.00, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
11 zile de la data publicarii anuntului de atribuire
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.05.2010 13:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer