Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitionare ( furnizare + montaj ) gard metalic


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
29.304.420 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. TESS CONEX S.A.
Anunt de atribuire numarul 68196/02.02.2009
Informatii anunt de participare asociat 54178
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Adresa postala: BD. POLIGRAFIEI NR.4 , SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013705, Romania, Punct(e) de contact: DL. DANIEL ANDRONIE, Tel.0213193264, In atentia: D-LUI DANIEL ANDRONIE, Email: [email protected], Fax: 0213193264
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
achizitionare ( furnizare + montaj ) gard metalic
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: raza administrativ teritoriala a sectorului 1 al Municipiului Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitionare ( furnizare + montaj ) gard metalic. Specificatiile tehnice sunt mentionate in caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34928200-0 - Garduri (Rev.2)
45342000-6-Montare de garduri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
29, 304, 420RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S156-210645din13.08.2008
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S218-290646din08.11.2008
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2008/S163-220197din23.08.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 131 Denumirea: Furnizare+ montaj gard metalic
V.1) Data atribuirii contractului 12/17/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. TESS CONEX S.A.
Adresa postala: STRADA SILVESTRU NR.152, JUDETUL IASI, Localitatea: IASI, Cod postal: 700012, Romania, Tel.0232/295566, Email: [email protected], Fax: 0232/236761
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 29304420.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 29304420.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Numarul de luni: 36
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STRAVOPOLEOS NR. 6 SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.3104641, Email: [email protected], Fax: 3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala: STR. INDEPENDENTEI NR. 5 SEDTOR 4, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 050091, Romania, Tel.3.19.51.80, Email: [email protected], Fax: 3.19.16.74
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: B-DUL POLIGARFIEI NR. 4, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 013705, Romania, Tel.0720.200.672, Email: [email protected], Fax: 3.19.32.64; 3.19.32.54
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.01.2009 11:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer