Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionare 1 buc. Masina de masurat 3D cu soft aferent


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
50.000 EUR

Castigatorul Licitatiei: Alexander Bernath zu Bernathfalva Industrielle CNC – und Meßtechnik
Anunt de atribuire numarul 11602/24.05.2007
Informatii anunt de participare asociat 2238
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PLASTOR SA
Adresa postala: Calea Clujului nr 175, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410546, Romania, Punct(e) de contact: Departament Cumparari, Tel.0259 207 113, In atentia: ing. Rodica Costin ; ref. Dan Pontos, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0259 470 048, Adresa internet (URL): www.plastor.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala cu capital privat, beneficiara a unui program guvernamental de sprijinire a cresterii competitivitatii produselor industriale
Activitate (activitati)
Altele: prelucrare mase plastice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitionare 1 buc. Masina de masurat 3D cu soft aferent
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul PLASTOR SA, str. Calea Clujului nr 175, Oradea, Romania
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SC PLASTOR SA doreste sa achizitioneze o masina de masurat 3D cu soft aferent, conform Caietului de Sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33252400-5 - Echipament de masurare si de control (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
50, 000EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3880 Denumirea: Achizitionare 1 buc. Masina de masurat 3D cu soft aferent
V.1) Data atribuirii contractului 5/22/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Alexander Bernath zu Bernathfalva Industrielle CNC und MeItechnik
Adresa postala: OberquembacherstraIe 20, Localitatea: Waldsolms-Kraffelbach, Cod postal: D-35647, Germany, Tel.(+49) 060 85 - 919 888, Email: [email protected], Fax: (+49) 060 85 - 919 889, Adresa internet (URL): http: //www.icncmt.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 50000.00 Moneda: EUR Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Judecatoria Oradea
Adresa postala: Parcul Traian nr 10, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410019, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC, SC PLASTOR SA
Adresa postala: Calea Clujului 175, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410546, Romania, Tel.+40 259 207 133, Email: [email protected], Fax: +40 259 470 048, Adresa internet (URL): www.plastor.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.05.2007 12:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer