Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionare autospeciale pentru colectare si transport deseuri , Comuna Cumpana, Judetul Constanta


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
717.349 RON

Castigatorul Licitatiei: SC AUTORENCO SA
Anunt de atribuire numarul 91266/29.01.2010
Informatii anunt de participare asociat 77256
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA CUMPANAJUDETULCONSTANTA
Adresa postala: Soseaua Constantei nr. 132, Localitatea: Cumpana, Cod postal: 907105, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Investitii, Tel.0241730788, In atentia: MARIAN IUTU, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0241739003 int.108, Adresa internet (URL): www.primaria-cumpana.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitionare autospeciale pentru colectare si transport deseuri , Comuna Cumpana, Judetul Constanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Comuna Cumpana, Judetul Constanta, spatiul parcare Sos Constantei nr. 135
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea urmatoarelor produse: -Una autocompactoare de 18 mc pentru transportul fractiilor nerecuperabile precum si a refuzului rezultat de statia de sortare la depozitul de la Costinesti;
-Una autocompactoare de 12 mc pentru transportul deseurilor reciclabile la statia de sortare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34144512-0 - Vehicule de compactare a deseurilor menajere (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
717, 348.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9881/02.11.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S227-326057din25.11.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 765 Denumirea: , , Autospeciale pentru colectare si transport deseuriComuna Cumpana, Judetul Constanta
V.1) Data atribuirii contractului 1/27/2010
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC AUTORENCO SA
Adresa postala: Strada Verde nr.29 Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 8700, Romania, Tel.0241585860, Email: [email protected], Fax: 0241585860, Adresa internet (URL): www.autorenco.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 766500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 717348.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): COLECTARE SELECTIVA SI CONSTRUCTIA UNEI STATII DE SORTARE IN COMUNA CUMPANACod Contract: RO2006/018-147.04.01.04.01.09Cod PERSEUS: RO2006/018-147.04.01.04.01.09, ,PROGRAMPHARE 2006 COEZIUNE ECONOMICI SI SOCIALI -Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorul publicin sectoarele prioritare de mediu
VI.2) Alte informatii
Autoritatea contractanta: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI LOCUINTEIAutoritatea de implementare: AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE REGIONALA SUD ESTBeneficiar : CONSILIUL LOCAL CUMPANA , COMUNACUMPANA, JUDETULCONSTANTA
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Constanta, Sectia Contencios-administrativ
Adresa postala: Strada Traian nr.23, Localitatea: Constanta, Cod postal: 8700, Romania, Tel.0241616003, Email: [email protected], Fax: 0241616003, Adresa internet (URL): www.justct.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Primaria Cumpana
Adresa postala: Soseaua Constantei nr. 132, Localitatea: Cumpana, Cod postal: 907105, Romania, Tel.0241730788, Email: [email protected], Fax: 0241739003, Adresa internet (URL): www.primaria-cumpana.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.01.2010 12:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer