Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionare de echipamente informatice


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.134.490 RON

Castigatorul Licitatiei: ASESOFT INTERNATIONAL S.A.
Anunt de atribuire numarul 126735/29.11.2011
Informatii anunt de participare asociat 118711
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
Adresa postala: Strada Stirbei Voda 43, Sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010103, Romania, Punct(e) de contact: Alexandru Mihai, Tel. 021-310.16.29, In atentia: Alexandru Mihai, Email: [email protected], Fax: 021-310.16.29, Adresa internet (URL): www.apdrp.rp, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitionare de echipamente informatice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
-Sediul Central
-8 Centre Regionale de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
-42 Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de echipamente informatice pentru personalul APDRP si ITRSV la nivel central, regional si judetean
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32413100-2 - Rutere de retea (Rev.2)
30213000-5-Computere personale (Rev.2)
30213100-6-Computere portabile (Rev.2)
30216110-0-Scanere informatice (Rev.2)
32420000-3-Echipament de retea (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 134, 490RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
F/511.1/2/B/11/00/11/S0
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S142-235941din27.07.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: C51112B/11/01/11/S0 Denumirea: Achizitionare de echipamente informatice
V.1) Data atribuirii contractului 11/9/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASESOFT INTERNATIONAL S.A.
Adresa postala: Str. Mihai Bravu nr. 10, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100550, Romania, Tel. 0244 519851, Email: [email protected];[email protected];[email protected], Fax: 0244 519839, Adresa internet (URL): www.asesoft.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2043184.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2041500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 212900.00
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Activitati de furnizare echipamente, configurare, instalare si service
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: C51112B/11/02/11/S0 Denumirea: Achizitionare de echipamente informatice
V.1) Data atribuirii contractului 11/9/2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
QUALITY BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.
Adresa postala: Str. Pictor Dan Mihail, nr. 6, bl. 63, sc. 1, et. 4, ap. 16, cam. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051919, Romania, Tel. 031.710.16.82, Email: [email protected], Fax: 031.710.16.80, Adresa internet (URL): www.qbs.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3038200.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3036290.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 91087.14
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: C51112B/11/03/11/S0 Denumirea: Achizitionare de echipamente informatice
V.1) Data atribuirii contractului 11/9/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASESOFT INTERNATIONAL S.A.
Adresa postala: Str. Mihai Bravu nr. 10, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100550, Romania, Tel. 0244 519851, Email: [email protected];[email protected];[email protected], Fax: 0244 519839, Adresa internet (URL): www.asesoft.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2058000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2056700.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013 Masura de asistenta tehnica
VI.2) Alte informatii
Lotul 1 - atribuitLotul 2 - atribuitLotul 3 - atribuit
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VIII-a de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei, Nr.5, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel. 021/319.51.83; 021/319.51.81, Email: [email protected], Fax: 021/319.51.76
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Asistenta Tehnica si Leader - Serviciul Asistenta Tehnica din cadrul APDRP
Adresa postala: str. Gradina cu Cai nr. 3A, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050111, Romania, Tel. 021/310.16.29, Email: [email protected], Fax: 021/310.16.29, Adresa internet (URL): www.apdrp.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.11.2011 14:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer