Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitionare de policlorura de aluminiu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
180.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC KEMWATER CRISTAL SRL FUNDULEA CALARASI
Anunt de atribuire numarul 54499/13.08.2008
Informatii anunt de participare asociat 38804
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
Adresa postala: str.Piata Uzinei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810140, Romania, Punct(e) de contact: Mihail Chirita, Tel.0239692900, In atentia: compartiment Licitatii Achizitii, Email: [email protected], Fax: 0239693209, Adresa internet (URL): www.apabraila.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
achizitionare de policlorura de aluminiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: BRAILA, sediul Statiei de tratare ( uzinei de apa) Chiscani-sos. Vizirului, km. 10 ( platforma ind. Chiscani)
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
policlorura de aluminiu (polihidroxiclorura de aluminiu- SR EN 883:2005), folosita la tratarea apei destinata consumului uman
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24132123-6 - Policlorura de aluminiu (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
180, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 16 Denumirea: furnizare - policlorura de Aluminiu
V.1) Data atribuirii contractului 7/25/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC KEMWATER CRISTAL SRL FUNDULEA CALARASI
Adresa postala: Str. Muncii, nr.14, Localitatea: Fundulea, Cod postal: 915200, Romania, Tel.021 - 3112527, Email: [email protected], Fax: 021 - 3112527
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 180000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleus, nr.6 sector 3, localitatea: Bucuresti, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Braila
Adresa postala: Calea Calarasilor nr. 47 Braila, Localitatea: Braila, Cod postal: 810047, Romania, Tel.0239-615120, Fax: (+4) 0239 613975
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila- Oficiul Juridic
Adresa postala: str. Piata uzinei nr. 1 , Localitatea Braila, Localitatea: Braila, Cod postal: 810140, Romania, Tel.0239-692900, Email: [email protected], Fax: 0239- 693209
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.08.2008 13:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer