Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitionare de policlorura de aluminiu


Anunt de participare (utilitati) numarul 70689/09.01.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
Adresa postala: str.Piata Uzinei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810140, Romania, Punct(e) de contact: Mihail Chirita, Tel.0239692900, Email: [email protected], Fax: 0239693209, Adresa internet (URL): www.apabraila.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
achizitionare de policlorura de aluminiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Braila - sos. Viziru, km 10 - Sediul Statiei de tratare (Uzinei de apa) Chiscani- (platforma ind. Chiscani)
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
policlorura de aluminiu (polihidroxiclorura de aluminiu - SR EN 883:2005), folosita la tratarea apei destinata consumului uman
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24312123-2 - Policlorura de aluminiu (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 280, 000 si 350, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
11 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare: 6000 RON - sub forma de Ordin de Plata sau Fila CEC
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
acord de asociere legalizat / subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
completare formulare conform sectiunii 3 - din documentatia de atribuire (formular 10- Formular oferta - ; 12 A - Declaratie privind eligibilitatea - ; 12 B - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 - ; 24 - Informatii Generale ( despre firma ofertanta) - conf. Ordin nr. 155 / 2006 - ANRMAP)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
rezultatul exercitiilor financiare pe ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- declaratia privind calitatea de participant la procedura (formular 12 C - Ordin nr. 155/2006 - ANRMAP)
- Lista principalelor livrari in ultimii 3 ani (formular 12 D - Ordin nr. 155 / 2006 - ANRMAP)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.02.2009 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.02.2009 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.02.2009 10:00
Locul: Sediul Companiei de Utilitati Publice Dunarea Braila - str. Piata Uzinei, nr. 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii autorizati / persoanele imputernicite ale ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National al Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleus, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021.3104641, Email: [email protected], Fax: (+4) 021.3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Braila
Adresa postala: Calea Calarasilor, nr. 147, Localitatea: Braila, Cod postal: 810017, Romania, Tel.(+4) 0239.615120, Fax: (+4) 0239.613975
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
cel mult 5 zile- conform art. 272 / OUG 34 / 2006 (A)
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila - Oficiul Juridic
Adresa postala: Str. Piata Uzinei, nr. 1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810140, Romania, Tel.(+4) 0239.692900, Email: [email protected], Fax: (+4) 0239.693209, Adresa internet (URL): www.apabraila.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.01.2009 10:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer