Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionare echipamente pentru imbunatatirea dotarilor necesare pentru sistemul de justitie pentru minori din Romania.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.465.826 RON

Castigatorul Licitatiei: DACTRUST S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 106837/14.01.2011
Informatii anunt de participare asociat 99750
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
Adresa postala:  Str. Apollodor nr.17 sector 5 Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050741, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice, Tel. 037.204.1115, In atentia:  Constantin Radulescu, Email:  [email protected], Fax:  037.204.1114, Adresa internet (URL):  www.just.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitionare echipamente pentru imbunatatirea dotarilor necesare pentru sistemul de justitie pentru minori din Romania.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Penitenciarele de minori si tineri si centrele de reeducare din tara.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform Anexei 1.A din Caietul de sarcini.Conform specificatiilor din Caietul de sarcini, Ministerul Justitiei doreste achizitionarea de echipamente pentru sistemul de justitie pentru minori: atelier spalatorie, bucatarie, cabinet medical, atelier pregatire vocationala ? multimedia, atelier pregatire vocationala ? muzica, autovehicule si microbuze.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34100000-8 - Autovehicule (Rev.2)
32322000-6-Echipament multimedia (Rev.2)
34114400-3-Microbuze (Rev.2)
39221000-7-Echipament de bucatarie (Rev.2)
39713200-5-Masini de spalat rufe si masini de uscat rufe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 465, 825.56RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
72916
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S167-256189din28.08.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 72916/45 Denumirea: Echipamente pentru inbunatatirea dotarilor necesare sistemului de justitie pentru minori din Romania
V.1) Data atribuirii contractului 11/15/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DACTRUST S.R.L.
Adresa postala:  Str.Vasile Lascar, Nr.179, Sect.2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010711, Romania, Tel. 0040744266850, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  0040212107021, Adresa internet (URL):  WWW.DACTRUST.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 74193.55 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 74110.54 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 72916/46 Denumirea: Echipamente pentru imbunatatirea dotarilor necesare sistemului de justitie pentru minori din Romania
V.1) Data atribuirii contractului 11/15/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Elsaco Electronic S.R.L.
Adresa postala:  Str. Pacea (Ocolitor), FN, Localitatea:  Botosani, Cod postal:  RO-710137, Romania, Tel. 0231507060, Email:  [email protected], Fax:  0231507061, Adresa internet (URL):  http: //www.elsaco.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 72016.13 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 65415.02 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 72916/44 Denumirea: Echipamente pentru imbunatatirea dotarilor necesare sistemului de justitie pentru minori din Romania
V.1) Data atribuirii contractului 11/15/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GRIVITA-REMORCI S.R.L.
Adresa postala:  loc. Rudeni, str. Rudeni, nr. 79, Localitatea:  Chitila, Cod postal:  077190, Romania, Tel. 0744510518;0374/200907, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  0374/200907
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1125629.03 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 778300.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 72916/44 Denumirea: Echipamente pentru inbunatatirea dotarilor necesare sistemului de justitie penru minori din Romania
V.1) Data atribuirii contractului 11/15/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GRIVITA-REMORCI S.R.L.
Adresa postala:  loc. Rudeni, str. Rudeni, nr. 79, Localitatea:  Chitila, Cod postal:  077190, Romania, Tel. 0744510518;0374/200907, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  0374/200907
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2184677.42 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1548000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
* LOT 2 - Bucatarie: anulat deoarece nu a fost depusa nucio oferta admisibila conform art. 209 lit.b din OUG nr. 34/2006 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, * LOT 3 - Cabinet medical: anulat deoarece nu a fost depusa nucio oferta in SEAP conform art. 209 lit.c din OUG nr. 34/2006 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, * LOT 5 - Atelier pregatire vocationala - muzica: anulat deoarece nu a fost depusa nucio oferta in SEAP conform art. 209 lit.c din OUG nr. 34/2006 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala:  B-dul. Unirii nr. 37, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Tel. 40.21/408.36.00, Fax:  40.21/408.37.81, Adresa internet (URL):  http: /portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala:  B-dul. Unirii nr. 37, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Tel. 40.21/408.36.00, Fax:  40.21/408.37.81, Adresa internet (URL):  http: /portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Contencios din Ministerul Justitiei
Adresa postala:  str. Apollodor 17, sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050741, Romania, Tel. 037.204.1072, Fax:  037.204.1114, Adresa internet (URL):  www.just.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.01.2011 10:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer