Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionare lucrari de constructie pentru obiectivele: MODERNIZARE SI REABILITARE STRAZI IN LOCALITATILE SINTIMBRU, GALTIU SI COSLARIU, COMUNA SINTIMBRU, RETELE CANALIZARE MENAJERA, STATIE DE EPURARE SI STATIE DE POMPARE IN LOCALITATEA COSLARIU, COMUNA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.279.978 RON

Castigatorul Licitatiei: OMA GRUP INSTAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 118799/27.06.2011
Informatii anunt de participare asociat 109968
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SINTIMBRU
Adresa postala:  STR. BLAJULUI, NR.187, JUD. ALBA, Localitatea:  Santimbru, Cod postal:  517675, Romania, Punct(e) de contact:  IOAN IANCU POPA, Tel. 0258/842101, Email:  [email protected], Fax:  0258/842133, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitionare lucrari de constructie pentru obiectivele: MODERNIZARE SI REABILITARE STRAZI IN LOCALITATILE SINTIMBRU, GALTIU SI COSLARIU, COMUNA SINTIMBRU, RETELE CANALIZARE MENAJERA, STATIE DE EPURARE SI STATIE DE POMPARE IN LOCALITATEA COSLARIU, COMUNA SINTIMBRU, EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA POTABILA IN LOCALITATEA COSLARIU, COMUNA SINTIMBRU, REABILITARE SI MODERNIZARE CAMIN CULTURAL DIN SINTIMBRU FABRICA, LOCALITATEA SINTIMBRU, COMUNA SINTIMBRU SI INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Sintimbru, sat Sintimbru, Sintimbru Fabrica Galtiu, Coslariu, judetul Alba
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Ofertantul este obligat sa realizeze in integralitate lucrarile de constructie pentru obiectivele: MODERNIZARE SI REABILITARE STRAZI IN LOCALITATILE SINTIMBRU, GALTIU SI COSLARIU, COM. SINTIMBRU, RETELE CANALIZARE MENAJERA, STATIE DE EPURARE SI STATIE DE POMPARE IN LOCALITATEA COSLARIU, COM. SINTIMBRU, EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA POTABILA IN LOCALITATEA COSLARIU, COM. SINTIMBRU, REABILITARE SI MODERNIZARE CAMIN CULTURAL DIN SINTIMBRU FABRICA, LOCALITATEA SINTIMBRU, COM. SINTIMBRU SI INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN LOCALITATEA DUMITRA, COM. SINTIMBRU, JUDETUL ALBA in conformitete cu cerintele caietului de sarcini .
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 279, 978.15RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
Perioada de garantie a lucrarii
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 183 Denumirea: Moder str, canl, st ep, st pomp, extind apa, reab camin cult, infiint centru zi pers varst
V.1) Data atribuirii contractului 5/31/2011
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
OMA GRUP INSTAL S.R.L.
Adresa postala:  str. George Toparceanu, nr. 15, Localitatea:  Alba Iulia, Cod postal:  510127, Romania, Tel. 0358101888, Email:  [email protected], Fax:  0358101889
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9729019.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8279978.15 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin PNDR/FEADR, Masura 322 ? ?Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale?, in baza contractului de finantare C322 0109 70100037/17.06.2010incheiat intre APDRP si Comuna Sintimbru
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL ALBA IULIA
Adresa postala:  ALBA IULIA, PIATA IULIU MANIU, NR. 24, Localitatea:  ALBA IULIA, Cod postal:  510111, Romania, Tel. 0258813510, Email:  [email protected], Fax:  0258811184, Adresa internet (URL):  www.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMUNA SINTIMBRU
Adresa postala:  SINTIMBRU, STRADA BLAJULUI, NR. 187, JUDETUL ALBA, Localitatea:  SINTIMBRU, Cod postal:  517675, Romania, Tel. 0258842101, Email:  [email protected], Fax:  0258842133, Adresa internet (URL):  www.comunasintimbru.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.06.2011 15:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer