Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionare platforma de e-learning cu specific IT pentru Ministerul Justitiei si sistemul judiciar din Romania.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
13.990.059 RON

Castigatorul Licitatiei: SIVECO Romania S.A.
Anunt de atribuire numarul 140203/24.05.2013
Informatii anunt de participare asociat 136628
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
Adresa postala: Str. Apollodor nr.17 sector 5 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 372041115, In atentia: Simona Mariana Bata sau Ion Krech, Email: [email protected], Fax: +40 372041114, Adresa internet (URL): www.just.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitionare platforma de e-learning cu specific IT pentru Ministerul Justitiei si sistemul judiciar din Romania.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Ministerului Justitiei din Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sector 5
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI), in calitate de Organism Intermediar si Ministerul Justitiei (MJ), in calitate de beneficiar, a fost semnat contractul nr. 517/323, prin care Ministerului Justitiei ii este acordata finantare nerambursabila pentru implementarea proiectului nr. SMIS 22996 ?Platforma de e-Learning cu specific IT pentru Ministerul Justitiei si sistemul judiciar din Romania?, in cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice.Obiectivul proiectului este dezvoltarea unei platforme de e-learning care sa permita furnizarea unor solutii de invatamant pentru sistemul judiciar, cu continut specific, prin mijloace electronice, disponibile on-line.De asemenea, prin scopul sau, proiectul isi propune si dotarea cu o serie de echipamente hardware a beneficiarilor directi ai acestuia (MJ, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Tribunalul Bucuresti si judecatoriile de sector, Curtea de Apel Bucuresti, Institutul National al Magistraturii, Scoala Nationala de Grefieri, Autoritatea Nationala pentru Cetatenie, Curtea de Apel Timisoara etc.).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30213300-8 - Computer de birou (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
51611100-9-Servicii de instalare de hardware (Rev.2)
72000000-5-Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
13, 990, 059RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
8422/RG
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S213-352216din06.11.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8422&112 Denumirea: Implementare proiect cu titlu ?Platforma de e-learning cu specific IT pentru Ministerul Justiti
V.1) Data atribuirii contractului 29.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIVECO Romania S.A.
Adresa postala: Str. Rasaritului, nr. 1, Bl 118, ap 48, sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061201, Romania, Tel. 0723364558, Email: [email protected], Fax: 0213023391, Adresa internet (URL): www.siveco.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 14726378.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13990059.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Conform contractului nr. 517/323, prin care Ministerului Justitiei ii este acordata finantare nerambursabila pentru implementarea proiectului nr. SMIS 22996 ?Platforma de e-Learning cu specific IT pentru Ministerul Justitiei si sistemul judiciar din Romania?, in cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice.
VI.2) Alte informatii
In cazul in care ofetele clasate pe primul loc au punctaje totale egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice de catre op. ec. de documente care contin noi preturi (val.totala in lei fara TVA).Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala: Str. Apolodor 17, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel. +40 372041115, Email: [email protected], Fax: +40 372041114, Adresa internet (URL): www.just.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.05.2013 16:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer