Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitionare produse din plastic


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
40.843 RON

Castigatorul Licitatiei: SC STIP PRODEXPO SRL BUZAU
Anunt de atribuire numarul 6814/30.07.2007
Informatii anunt de participare asociat 6825
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Hunedoara
Adresa postala: Deva, strada 22 Decembrie, nr.226, judet Hunedoara, Localitatea: Deva, Cod postal: 330162, Romania, Punct(e) de contact: LILIANA LASLAU, Tel.0254/221145, 0254/230527, 0254/225500, Email: [email protected], Fax: 0254/225500, Adresa internet (URL): [email protected]
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
achizitionare produse din plastic
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: DSVSA Hunedoara, cu sediul in Deva, str. 22 Decembrie, nr.226, judet Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitionare produse din plastic
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
25212100-1 - Tuburi din plastic (Rev.1)
25212510-8-Accesorii din plastic pentru tuburi (Rev.1)
25213600-3-Placi din plastic (Rev.1)
25221100-7-Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.1)
25223300-3-Containere din plastic pentru deseuri (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
40, 842.72RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 934 Denumirea: contract de furnizare produse din plastic
V.1) Data atribuirii contractului 6/29/2007
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC STIP PRODEXPO SRL BUZAU
Adresa postala: BUZAU, STRADA MICA, NR.23, JUDET BUZAU, Localitatea: BUZAU, Cod postal: 120120, Romania, Tel.0238711234, Fax: 0238711234
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 38000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 34322.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala: str. I.C. Brateanu, nr.1, judet Alba, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258/810293, Fax: 0258/810286
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic din cadrul DSVSA Hunedoara
Adresa postala: str. 22 Decembrie, nr.226, judet Hunedoara, Localitatea: Deva, Cod postal: 330162, Romania, Tel.0254/221145, Email: [email protected], Fax: 0254/225500
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.07.2007 15:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer