Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionare servicii de intretinere si reparatie a instalatiilor de incalzire centrala.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
30.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC TERMOCLIMA SRL
Anunt de atribuire numarul 38193/07.02.2008
Informatii anunt de participare asociat 23934
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: B-DUL G-RAL GHEORGHE MAGHERU NR.33, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010325, Romania, Punct(e) de contact: RADUCU FEDIUC, Tel.021 3035617, Email: [email protected], Fax: 021 3035670
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitionare servicii de intretinere si reparatie a instalatiilor de incalzire centrala.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediul Statiilor ST Cluj si Unitati specializate in efectuarea unor astfel de servicii.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionare servicii de intretinere si reparatie a instalatiilor de incalzire centrala pentru urmatoarele obiective: Ob1 Cluj: 10 centrale termice, Ob2 Baia Mare: 12 centrale termice, Ob3 Zalau: 5 centrale termice si Ob4 Statia Oradea Sud 1 centrala termica.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45259300-0 - Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
30, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
financiar
80%
Descriere:
2.
tehnic
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 62 Denumirea: Achizitionare servicii de intretinere si reparatie a instalatiilor de incalzire centrala.
V.1) Data atribuirii contractului 12/21/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TERMOCLIMA SRL
Adresa postala: STR. DUMBRAVA ROSIE NR. 10, Localitatea: CLUJ NAPOCA, Cod postal: -, Romania, Tel.0264413932, Fax: 0264448869
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 30000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 30000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+4(021)3104641, Fax: +4(021)3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare nr 1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264596110, Email: [email protected], Fax: 0264593866
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CN Transelectrica S.A. Bucuresti Sucursala de Transport Cluj - Consilier Juridic
Adresa postala: Str. Memorandumului nr.27, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400114, Romania, Tel.0264405524, Fax: 0264405500
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2008 14:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer