Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionare sisteme de informare electronica si materiale specifice de informare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.250.906 RON

Castigatorul Licitatiei: WIND TECHNOLOGIES SRL
Anunt de atribuire numarul 104333/04.02.2011
Informatii anunt de participare asociat 101355
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
Adresa postala:  Strada Stirbei Voda 43, Sector 1, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010103, Romania, Punct(e) de contact:  Mihaela Dirlau, Tel. 021-310.16.29, Email:  [email protected], Fax:  021-310.16.29, Adresa internet (URL):  www.apdrp.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitionare sisteme de informare electronica si materiale specifice de informare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: ROMANIA
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizi?ionarea urmatoarelor produse: Lot 1 ? Sisteme electronice de informareLot 2 ? Sisteme de informareLot 3 ? Materiale tiparite de informareLot 4 ? Materiale specifice de informare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30192700-8 - Papetarie (Rev.2)
39300000-5-Diverse echipamente (Rev.2)
48810000-9-Sisteme de informare (Rev.2)
79824000-6-Servicii de tiparire si de distributie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 250, 906RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
F/511/1/2/B/10/00/04/S0
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S143-220347din27.07.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: C/511/1/2/B/10/01/04/S0 Denumirea: Sisteme electronice de informare
V.1) Data atribuirii contractului 12/6/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
WIND TECHNOLOGIES SRL
Adresa postala:  IULIU MANIU, 43, BRASOV, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  50091, Romania, Tel. 0268549004, Email:  [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1213661.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1209936.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
01
Contract nr: C/511/1/2/B/10/02/04/S0 Denumirea: Sisteme de informare
V.1) Data atribuirii contractului 12/6/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DISPLAY SOLUTIONS SRL
Adresa postala:  str. Nicolae Caramfil, nr. 69, sector 1, cod postal 014142, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  014142, Romania, Tel. 0212333099, Email:  [email protected], Fax:  0212333047
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 598739.60 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 575970.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
02
Contract nr: C/511/1/2/B/10/03/04/S0 Denumirea: Materiale tiparite de infomare
V.1) Data atribuirii contractului 12/6/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
QUAL DESIGN S.R.L.
Adresa postala:  Str.Ion Creanga, Nr. 125, Bl.C22, Ap.4, Localitatea:  Cugir, Cod postal:  515600, Romania, Tel. 0264/450 006, Email:  [email protected], Fax:  0264/591 672, Adresa internet (URL):  www.qualmedia.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1186003.10 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 610000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
03
Contract nr: C/511/1/2/B/10/04/04/S0 Denumirea: Materiale specifice de informare
V.1) Data atribuirii contractului 12/16/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIA CONSULTA INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala:  str. Emanoil Porumbaru, nr.89, parter, ap.1, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011424, Romania, Tel. 031.425.69.80, Email:  [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax:  021.311.80.34, Adresa internet (URL):  www.mediaconsulta.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4056304.10 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3855000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
04
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013. Masura de asistenta tehnica
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribulnalul Bucuresti, Sectia Comerciala
Adresa postala:  Bulevardul Unirii. 37, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  0303823, Romania, Tel. 021/408.36.00, Email:  [email protected], Fax:  021/408.37.00
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Asistenta Tehnica - Serviciul Asistenta Tehnica din cadrul APDRP
Adresa postala:  Adresa postala: Str. Gradina cu Cai, Nr. 3A, Sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050111, Romania, Tel. 021/310.16.29, Email:  [email protected], Fax:  021/310.16.29, Adresa internet (URL):  www.apdrp.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.02.2011 09:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer