Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionarea de echipamente de colectare a deseurilor si echipamente pentru statiile de transfer, judetul Mehedinti


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
10.833.259 RON

Castigatorul Licitatiei: GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142444/16.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 140026
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
Adresa postala: str. traian, nr. 89, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 1500, Romania, Punct(e) de contact: Sediu, Tel. +40 0372521151, In atentia: LUCIAN BOSOANCA, Email: [email protected], Fax: +40 0372521151, Adresa internet (URL): www.sejmh.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea de echipamente de colectare a deseurilor si echipamente pentru statiile de transfer, judetul Mehedinti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: JUDETUL MEHEDINTI
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In cadrul contractului ?Achizitionarea de echipamente de colectare a deseurilor si echipamente pentru statiile de transfer , judetul Mehedinti?, se vor achizitiona pubele de colectare a deseurilor cu capacitatea de 120 litri sau 240 litri, containere de colectare cu capacitatea de 1, 1 mc si 1, 5 mc, containere pt deseuri voluminoase periculoase sau DEE ? 8 buc, 12700 compostoare individuale menajere, iar pentru cele 4 statii de transfer care se vor construi in jud Mehedinti se vor achizitiona 15 prescontainere de 24 mc si 9 camioane care vor transporta containerele de la statiile de transfer la centrul de management integrat al deseurilor de la Malovat si retur.Echipamente de colectare a deseurilor si echipamente pentru statiile de transfer sunt descrise in caietul de sarcini. Pentru prescontainere si camioane ofertantul va asigura cursuri de scolarizare si formare a specialistilor pt operarea si intretinerea acestora conform caietului de sarcini, cat si montajul acestora la statiile de transfer. Perioada de garantie tehnica minima pentru produsele achizitionate in cadrul contractului este de 24 de luni.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34928480-6 - Containere si pubele de deseuri (Rev.2)
34142000-4-Camioane macara si autobasculante (Rev.2)
34144512-0-Vehicule de compactare a deseurilor menajere (Rev.2)
39234000-1-Cutii de compost (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
10, 833, 258.91RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S050-081635din12.03.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9779 Denumirea: Achizitionarea de echipamente de colectare a deseurilor si echipamente pentru statiile de transfer,
V.1) Data atribuirii contractului 12.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L.
Adresa postala: Str. Chiciurei nr.47, Sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031872, Romania, Tel. +40 213441489, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 213441492, Adresa internet (URL): www.gradinariu.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6056965.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6017759.61 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 9783 Denumirea: Achizitionarea de echipamente de colectare a deseurilor si echipamente pentru statiile de transfer,
V.1) Data atribuirii contractului 12.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L.
Adresa postala: Str. Chiciurei nr.47, Sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031872, Romania, Tel. +40 213441489, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 213441492, Adresa internet (URL): www.gradinariu.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8639859.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4865499.30 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
VI.2) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, avand preturi egale, atunci pentru desemnarea ofertantului castigator autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara ca raspuns la solicitarea de clarificari a autoritatii contractante postata in SEAP, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Valabilitatea ofertei este de :120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Operatorilor economici ofertanti li se reaminteste faptul ca orice informatie falsa furnizata de acestia in procedura de achizitie publica conduce la excluderea acestora de la participarea la proceduri de atribuire organizate de Autoritatea Contractanta.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI - DIRECTIA JURIDICA
Adresa postala: str TRAIAN nr 89, Localitatea: Drobeta Turnu Severin, Cod postal: 220132, Romania, Tel. +40 0372521151, Fax: +40 0372521151, Adresa internet (URL): www.sejmh.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.09.2013 11:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer