Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SI MASINI SI PRODUCEREA DE PUIETI FORESTIERI DE CALITATE PENTRU FONDUL FORESTIER PROPRIETATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BRASOV PENTRU IMBUNATATIREA VALORII ECONOMICE A PADURII ?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.582.510 RON

Castigatorul Licitatiei: GEPETTO CONSULT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146784/29.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143907
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BRASOV
Adresa postala: BD. EROILOR NR.8, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Punct(e) de contact: Bianca Lorincz Kraila, Tel. +40 268416550/128/124, In atentia: Alice Dudu, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 268473001, Adresa internet (URL): http: //www.brasovcity.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
"ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SI MASINI SI PRODUCEREA DE PUIETI FORESTIERI DE CALITATE PENTRU FONDUL FORESTIER PROPRIETATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BRASOV PENTRUIMBUNATATIREA VALORII ECONOMICE A PADURII ?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Primaria Municipiului Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
A.I.Achizitie utilaje si echipamente necesare: lucrarilor silvice de exploatare cu impact redus asupra mediului in fondul forestier proprietate publica a municipiului Brasov;1. Tractor cu brat hidraulic (graifer) ? 1 buc.2. Nacela ? 1 buc.3. Motounelte cu disc taietor ? 3 buc4. Motoferastraie macanice cu lama scurta ? 4 buc5. Motoferastraie macanice cu lama lunga ? 4 buc.6. Motounelte elagaj cu lungimea tijei de 275 cm ? 4 bucA. II.Achizitie utilaje si echipamente necesare: producerii de puieti forestieri de calitate prin infiintare si dotarepepinierasilvica ;7. Tractor ? 1 buc.8. Plug Reversibil ? 1 buc.9. Grapa cu discuri ? 1 buc.10. Atomizor ? 1 buc.11. Cultivator ? 1 buc.12. Semanatoare forestiera ? 1 buc.13. Plug de scos puieti ? 1 buc.14. Masina de tuns iarba ? 1 buc.15. Sapa mica de gradina ? 5 buc16. Scafa ingusta ? 5 buc17. Grebla ? 2 buc18. Topor ? 1 buc19. Sapaliga dreapta cu colti ? 5 buc20. Cultivator mic de gradina ? 5 buc21. Ustensila indepartat buruienile in solar ? 5 buc22. Cazma ? 5 buc23. Lopata ? 2 buc24. Roaba ? 2 buc25. Scara cu 2 sau 3 tronsoane ? 1 buc.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
16100000-6 - Utilaje agricole si forestiere pentru pregatirea sau cultivarea solului (Rev.2)
16160000-4-Diverse echipamente de gradinarit (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 582, 510RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare simplificat
Numarul anuntului in JO: 2013/S189-325734din28.09.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 18 Denumirea: "ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SI MASINI PENTRUPRODUCEREA DE PUIETI FORESTIERI DE CALITATE PENTRU
V.1) Data atribuirii contractului 27.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GEPETTO CONSULT S.R.L.
Adresa postala: Str. Dealul Cetatii 117, Bloc 117, Scara A, Ap. 15, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500080, Romania, Tel. 0723-732456, Email: [email protected], Fax: 0368-413505, Adresa internet (URL): http: //www.gp2.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1638862.83 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1582510.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
VI.2) Alte informatii
Ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire (Formularul 58 + Anexa). -Declaratia va fi insotitade o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte- inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea - conform art.11 alin.(4) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.ATENTIE! - Ofertantul care uzeaza de declaratia pe propria raspundere conform art.11 alin. (4) din HG 925/2006, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale , autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Pentru deschiderea fisierelor postate in SEAP cu semnatura electronica, utilizati programul shellSAFE Verify - Utilitar gratuit cu care se poate verifica semnatura electronica si permite vizualizare documente semnate electronic. Pentru descarcarea utilitarului accesati: http: //www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Contencios al Primariei Municipiului Brasov
Adresa postala: B-dul Eroilor nr.5 , ,Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, ,Romania, Tel. +40 268416550, Email: [email protected], Fax: +40 268473001
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.01.2014 14:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer