Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionarea de echipamente TIC, software si alte bunuri intangibile in cadrul proiectului Operatiuni ecologice transfrontaliere pentru o zona de afaceri integrata (ECOLOGIC CROSS-BORDER OPERATIONS FOR A BUSINESS INTEGRATED ZONE - ECO BIZ)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.121.710 RON

Castigatorul Licitatiei: INGENIOS SOLUTIONS S.R.L
Anunt de atribuire numarul 140228/07.03.2013
Informatii anunt de participare asociat 134416
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL GIURGIU
Adresa postala: str. Bucuresti, nr.10, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080045, Romania, Punct(e) de contact: LIDIA PANA, Tel. +40 0372462635, In atentia: FLORENTINA DRAGOMIR, Email: [email protected], Fax: +40 0372462666, Adresa internet (URL): www.cjgiurgiu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea de echipamente TIC, software si alte bunuri intangibile in cadrul proiectului Operatiuni ecologice transfrontaliere pentru o zona de afaceri integrata (ECOLOGIC CROSS-BORDER OPERATIONS FOR A BUSINESS INTEGRATED ZONE - ECO BIZ)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Judetul Giurgiu
Codul NUTS: RO314 - Giurgiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul prezentului contract este ?Achizitionarea de echipamente TIC, software si alte bunuri intangibile?in vederea implementarii proiectului ECOLOGIC CROSS-BORDER OPERATIONS FOR A BUSINESS INTEGRATED ZONE (Operatiuni ecologice transfrontaliere pentru o zona de afaceri integrata).Scopul acestui proiect il reprezinta dezvoltarea economica si sociala a regiunii Giurgiu-Ruse prin suportul acordat afacerilor locale si incurajarea initiativelor private prin construirea unui pol de atractie pentru investitii si prin asigurarea unui inceput de succes al afacerilor ecologice din zona.Componentele achizitionate prin prezenta procedura de achizitie publica vor fi corelate cu celelate activitati ale proiectului in vederea indeplinirii obiectivelor si indicatorilor proiectului, iar acestea sunt: 1. Specificatii si analiza procesului de business2. Achizitie de echipamente TIC, respectiv: - Data Center (Servere-Server GIS (1), server Data Base (2), server Back-Up (1), server WEB (2), server BI (1); Server BPM; Switch-uri; SAN; Rack tip 1; Rack tip 2; UPS; Benzi de back-up (Back-up tape); Generator electric)- Echipamente de retea (Switch-uri 24 porturi; UPS 1, 5 kva; Prize de retea)- Echipamente de birou pentru echipa de management de proiect (Camera foto digitala (4 bucati); Telefoane mobile)- Echipamente pentru punctele de informare (Laptopuri; Imprimante; Copiatoare; Aparate fax; Telefoane fixe; 2 infochioscuri pentru punctele de informare si 1 infochiosc pentru BSC (Business Support Centre))3. Achizitia de software si alte bunuri intangibile (de ex. know-how), respectiv: - Aplicatie GIS (Licente GIS si servicii GIS)- Baza de date (Elaborare baza de date; Populare baza de date; Creare interfata pentru dispozitivele mobile de colectare a datelor; Integrare portal pentru dispozitive mobile; Sistem de validare pentru datele importate de pe dispozitive mobile; Baza de date cu firmele din judetul Giurgiu;)- Implementarea portalului intern (Licenta portal; Implementarea portalului intern si extern; Licente BPM; Fluxuri de date si documente; Sistem financiar si contabil;Modul de management de proiect; Modul de administrare; Activitate de logare si monitorizare; Modul de raportare; Sistem de Business Inteligense;Aplicatii B2B si B2C; Servicii de integrare;Aplicatie pentru infokiosc;)- Licente software de baza (Licente software de operare Data Center; Licente antivirus pentru statiile de lucru; Software de grafica si proiectare;Software legislativ; Software Office)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
32420000-3-Echipament de retea (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
72222300-0-Servicii de tehnologie a informatiilor (Rev.2)
72265000-0-Servicii de configurare de software (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 121, 710.3RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S214-353730din07.11.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 57 Denumirea: Achizitionarea de echipamente TIC, software si alte bunuri intangibile
V.1) Data atribuirii contractului 26.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INGENIOS SOLUTIONS S.R.L
Adresa postala: Str. Vulcan Judetu, nr. 37, bl. B1C, sc. 1, etaj 6, ap. 26, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031428, Romania, Tel. +40 722317814, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 318166537
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2525799.19 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2121710.30 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul ?ECOLOGIC CROSS-BORDER OPERATIONS FOR A BUSINESS INTEGRATED ZONE ? ECO BIZ?, COD2(3i)-3.1-16, COD MIS ETC 216, finantat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania ? Bulgaria 2007-2013
VI.2) Alte informatii
Ofertantul declarat castigator S.C. INGENIOS SOLUTIONSS.R.L. este lider al AsocieriiS.C. INGENIOS SOLUTIONSS.R.L. si S.C. ACT COMMUNICATION TEAM S.R.L.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Giurgiu
Adresa postala: str. Episcopiei, nr 13, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080045, Romania, Tel. +40 0246217492, Email: [email protected], Fax: +40 0246217492
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia juridica si administratie publica locala din cadrul Consiliului Judetean Giurgiu
Adresa postala: Sos. Bucuresti, nr. 10, ,Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080045, Romania, Tel. +40 0372462622, Email: [email protected], Fax: +40 0372462651, Adresa internet (URL): www.cjgiurgiu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.03.2013 10:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer