Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionarea de lucrari cuprinzand proiectarea si executia reparatiei capitale la o constructie cu suprafata de 1600mp.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.880.129 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C.CONIMPEX COMPANY S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 17780/21.08.2007
Informatii anunt de participare asociat 8616
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti
Adresa postala: Str.Popa Savu 45, sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011434, Romania, Punct(e) de contact: Adrian Popescu, Tel.021.20.24.530, Email: [email protected], Fax: 021.20.24.556, Adresa internet (URL): http: //www.aopsnaj.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie publica subordonata CNAS
Activitate (activitati)
Altele: Asigurari sociale de sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea de lucrari cuprinzand proiectarea si executia reparatiei capitale la o constructie cu suprafata de 1600mp.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 224C
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea de lucrari cuprinzand proiectarea, verificarea proiectului, prezentarea proiectului organizarii de santier si executarea reparatiei capitale la o constructie situata in Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 224C
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232200-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.1)
45000000-7-Lucrari de constructii (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 880, 128.93RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Punctaj financiar
70%
Descriere:
2.
Punctaj tehnic
30%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: L12 Denumirea: Contract de lucrari
V.1) Data atribuirii contractului 7/30/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.CONIMPEX COMPANY S.R.L.
Adresa postala: STR. 13 SEPTEMBRIE NR.129, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050718, Romania, Tel.411..46
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3880128.93 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
Adresa postala: strada POPA SAVU nr. 45, sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011434, Romania, Tel.021/20.24.550, Email: [email protected], Fax: 021/20.24.699
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.08.2007 15:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer