Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionarea de produse alimentare pentru hranirea persoanelor private de libertate pentru perioada iunie 2013 - mai 2014


Anunt de participare numarul 142441/08.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PENITENCIARUL CU REGIM INCHIS BISTRITA
Adresa postala: STRADA TARPIULUI , NR. 22, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420062, Romania, Punct(e) de contact: CRISTINA GOGANCSE, Tel. +4 0263238175, In atentia: Sot Andreea, Email: [email protected], Fax: +4 0263234439, Adresa internet (URL): www.penitenciarulbistrita.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea de produse alimentare pentru hranirea persoanelor private de libertate pentru perioada iunie 2013 - mai 2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La sediul autoritatii contractante: Bistrita, str. tarpiului, nr. 22
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 876, 204.21RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia lunar
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea urmatoarelor alimente: lot 1- Biscuiti simpli; lot 2 ? Branza telemea maturata; lot 3 ? Condimente: Boia ardei dulce, Cimbru, Amelioratori amilentari, Drojdie, Foi de dafin, Mixt pt muraturi, Otet alimentar, Piper macinat, Rahat, sare alimentara; lot 4 ? Carcasa de porc cu slanina; lot 5 ? Carne de pasare; lot 6 - Preparate din carne de porc: Carnati Trandafir si Subproduse de porc; lot 7 ? Ceai; lot 8 ? Produse de morarit: Faina alba de grau, Malai, Gris, Tarate de grau; lot 9 ? Lapte praf; lot 10 ? Margarina; lot 11 ? Marmelada; lot 12 ? Fructe si legume: mere si usturoi; lot 13 ? Orez; lot 14 ? Oua de gaina pt consum; lot 15 ? Paine semialba; lot 16 ? Paste fainoase; lot 17 ? Ulei de floarea soarelui; lot 18 ? Zahar.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15800000-6 - Diverse produse alimentare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1 - Biscuiti simpli: minim 6600 kg - maxim 9000 kg; lot 2 - Branza telemea maturata: minim 9000 kg ? maxim 11400 kg; lot 3 - Condimente: Boia ardei dulce: minim 15 kg ? maxim 30 kg, Cimbru: minim 15 kg ? maxim 30 kg, Amelioratori amilentari: minim 1140 kg ? maxim 1800 kg, Drojdie: minim 1, 5 kg ? maxim 3, 5 kg, Foi de dafin: minim 9 kg ? maxim 14 kg, Mixt pt muraturi: minim 100 kg ? maxim 300 kg, Otet alimentar: minim 200 litri ? maxim 300 litri, Piper macinat: minim 25 kg ? maxim 40 kg, Rahat: minim 70 kg ? maxim 150 kg, Sare alimentara: minim 3000 kg ? maxim 5400 kg; lot 4 ? Carcasa de porc cu slanina: minim 13200 kg ? maxim 18000 kg; lot 5 ? Carne de pasare: minim 960 kg ? maxim 1440 kg; lot 6 - Preparate din carne de porc: Carnati Trandafir: minim 7800 kg ? maxim 11400 kg si Subproduse de porc: minim 2400 kg ? maxim 5400 kg; lot 7 ? Ceai: minim 200 kg ? maxim 300 kg; lot 8 ? Produse de morarit: Faina alba de grau: minim 1200 kg ? maxim 3000 kg, Malai: minim 300 kg ? maxim 540 kg, Gris: minim 420 kg ? maxim 780 kg, Tarate de grau: minim 100 kg ? maxim 400 kg; lot 9 ? Lapte praf: minim 660 kg ? maxim 1020 kg; lot 10 ? Margarina: minim 3000 kg ? maxim 5400 kg; lot 11 ? Marmelada: minim 6600 kg ? maxim 10200 kg; lot 12 ? Fructe si legume: mere: minim 540 kg ? maxim 780 kg; usturoi: minim 180 kg ? maxim 420 kg; lot 13 ? Orez: minim 5400 kg ? maxim 7800 kg;lot 14 ? Oua de gaina pt consum: minim 36000 buc - maxim 60000 buc; lot 15 ? Paine semialba: minim 114000 kg ? maxim 138000 kg; lot 16 ? Paste fainoase: minim 6600 kg ? maxim 9000 kg; lot 17 ? Ulei de floarea soarelui: minim 3600 litri ? maxim 5400 litri; lot 18 ? Zahar: minim 4200 kg ? maxim 6600 kg
Valoarea estimata fara TVA: 876, 204.21RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie in cuantum: de 2 % din valoarea estimata fara TVA a fiecarui lot in parte: lot 1- 603 lei; lot 2 ? 1580 lei; lot 3 ? 252 lei; lot 4 ? 3790 lei; lot 5 ? 200 lei; lot 6 ? 2195 lei; lot 7 ? 43 lei; lot 8 ? 135 lei; lot 9 ? 192 lei; lot 10 ? 378 lei; lot 11 ? 738 lei; lot 12 ? 120 lei; lot 13 ? 408 lei; lot 14 ? 492 lei; lot 15 ? 5050 lei; lot 16 ? 392 lei; lot 17 ? 480 lei; lot 18 ? 468 lei. Mod de constituire: un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care se prezinta in original sau prin virament bancar, cu ordin de plata, in contul Penitenciarului Bistrita deschis la Trezoreria Bistrita, RO97TREZ1015005XXX000151, cod fiscal 4347542 sau prin depunere de numerar la casieria autoritatii contractante.Indiferent de modalitatea de constituire, dovada efectuarii acestui fapt va fi scanata si depusa online.in cazul I.M.M.?urilor pentru obtinerea reducerii de 50% din cuantumul garantiei de participare, conform prevederilor Legii nr. 346/2004, art.4 si art.16, incadrarea in plafoanele referitoare la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se stabilesc pe baza unei declaratii pe propria raspundere a reprezentantului/reprezentantilor legal/legali al/ai intreprinderii interesate in incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii. Aceste declaratii se anexeaza la dovada garantiei de participare si se depun odata cu oferta.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Nota: Dovada constituirii garantiei de participare se va depune la sediul autoritatii contractante pana la data limita de depunere a ofertei.Ofertele care nu sunt insotite de documentele de constituire a garantiei de participare , vor fi respinse ca inacceptabile.Echivalenta lei/euro se va face la data publicarii anuntului de participare in SEAP. Reprezinta 10% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent de furnizare. Garantia de buna executie a contractului se poate constitui prin: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract; in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este redusa ca valoare, constituirea acesteia se poate face prin depunerea la casierie a unor sume in numerar.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea : completarea formularului 1- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 : completarea formularului 2- Declaratie pe proprie raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta: completarea formularului 3
- Declaratie privind neincadrarea la art. 69^1: completarea formularului 4.- Siman Lucian-director, Gavrilas Alaxandrina -director economic, Paucurar Gavril-director paza si siguranta; Barna Daniel-sef logistica, Bertel Marius-jurist, Gogancse Cristina-ofiter achizitii, Sot Andreea-achizitor, Corceac Adrian-contabil sef, viza CFP, Nechiti Emil -contabil alimente.
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura: completarea formularului 5
- Prezentarea de Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Finantelor Publice privind plata datoriilor la bugetul consolidat in termen de valabilitate si care trebuie sa ateste situatia datoriilor exigibile in luna anterioara celei in care se depun ofertele ? doar pentru loturile 4 si 15
- Prezentarea de Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale , plata datoriilor la bugetul local, in termen de valabilitate si care trebuie sa ateste situatia datoriilor exigibile in luna anterioara celei in care se depun ofertele - doar pentru loturile 4 si 15 - Prezentarea de Certificat constatator emis de Oficiul Registrului si Comertului, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii si ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la insolventa sau ca societatea se afla in incapacitatea de plata .Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.- - Pentru persoanele juridice/fizice straine: Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica: act de identitate sau juridica: certificat de infiintare sau inregistrare a societatii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (copiile actelor si traducerile autorizate ale acestora in limba romana, sau semnate si stampilate ?conform cu originalul?)- Act doveditor (Autorizatie sanitar-veterinara) eliberat de catre Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor privind respectarea normelor de igiena si siguranta a alimentelor de catre producator /distribuitor - doar pentru loturile 4 si 15 (conform Normei din 24 iunie 2010 ? sanitar veterinara privind procedura de autorizare veterinara a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Informatii generale: completarea formularului 6. Formularul sa cuprinda si cifra de afaceri pe ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
completarea formularului 6Pentru determinarea valorii echivalente in euro , a cifrei de afaceri globale se va utiliza cursul mediu anual de schimb lei/euro , comunicat de BNR, respectiv: - pentru anul 2010 - 4, 2099- pentru anul 2011 - 4, 2379- pentru anul 2012 ? 4, 4560 lei/euro
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Informatii privind capacitatea tehnica: lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani ? doar pentru loturile 4 si 15
- Act doveditor (Autorizatie sanitar-veterinara) eliberat de catre Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor privind respectarea normelor de igiena si siguranta a alimentelor pentru mijloacele de transport - doar pentru loturile 2, 4, 6, 15 (conform Normei din 24 iunie 2010 ? sanitar veterinara privind procedura de autorizare veterinara a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
completarea formularului 7prezentarea documentului solicitat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.04.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.04.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.04.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In situatia in care ofertanti participanti la procedura, clasati pe primul loc, depun oferta financiara cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.d) Conform Art. 278^1, in masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului urmatoarele sume: a) intre 63.000 lei si 420.000 lei inclusiv - 1% din aceasta valoare ( in cazul loturilor 2, 4, 6 si 15).Garantia pentru participare, constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se restituie de autoritatea contractanta in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie.Garantia de participare, constituita de ofertantii a caror oferta nu a fost stabilita castigatoare, se returneaza de autoritatea contractanta dupa semnarea contractului de achizitie publica cu ofertantul/ofertantii ale carui/caror oferte au fost desemnate castigatoare, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de un act considerat nelegal, in conformitatwe cu art. 256 (2) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Penitenciarul Bistrita
Adresa postala: judetul Bistrita Nasaud, str. tarpiului, nr. 22, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420062, Romania, Tel. +40 263238175, Email: [email protected], Fax: +40 263234439, Adresa internet (URL): www.penitenciarulbistrita.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.03.2013 12:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer