Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionarea de produse alimentare pentru hranirea persoanelor private de libertate pentru perioada august 2013 - mai 2014


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
45.352 RON

Castigatorul Licitatiei: PARHAN COM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144157/08.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138107
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PENITENCIARUL CU REGIM INCHIS BISTRITA
Adresa postala: STRADA TARPIULUI , NR. 22, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420062, Romania, Punct(e) de contact: SOT ANDREEA, Tel. +4 0263238175, Email: [email protected], Fax: +4 0263234439, Adresa internet (URL): www.penitenciarulbistrita.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea de produse alimentare pentru hranirea persoanelor private de libertate pentru perioada august 2013 - mai 2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La sediul autoritatii contractante: Bistrita, str. tarpiului, nr. 22
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea urmatoarelor alimente: lot 1- Biscuiti simpli; lot 2 ? Condimente: Boia ardei dulce, Cimbru, Amelioratori amilentari, Drojdie, Foi de dafin, Mixt pt muraturi, Otet alimentar, Piper macinat, Rahat, Sare alimentara; lot 3 ? Ceai; lot 4 ? Produse de morarit: Faina alba de grau, Malai, Gris, Tarate de grau; lot 5 ? Fructe si legume: mere si usturoi.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15800000-6 - Diverse produse alimentare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
45, 352.15RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S007-007606din10.01.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: E/34223 Denumirea: Acord cadru de furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 08.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PARHAN COM S.R.L.
Adresa postala: Bratca, Nr.191, Sc.B, Et.1, Ap.2, Localitatea: Bratca, Cod postal: 417080, Romania, Tel. 0722465954, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0259473337
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 41065.11 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 40732.15 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 3, 4
Contract nr: E/34224 Denumirea: Acord cadru de furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 08.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
STEDYAN COM S.R.L.
Adresa postala: str. Scolilor, nr.39, bl. D pp, sc.4, et.4, ap. 66, Localitatea: Braila, Cod postal: 6100, Romania, Tel. 0744535213, Email: [email protected], Fax: 0239625190
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5118.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4620.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In situatia in care ofertanti participanti, clasati pe primul loc, la procedura depun oferta financiara cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita, prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de formulare de oferta, care contin noi preturi.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.d) Conform Art. 278^1, in masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului urmatoarele sume: a) intre 63.000 lei si 420.000 lei inclusiv - 1% din aceasta valoare ( in cazul loturilor 2, 4, 6 si 15).Garantia pentru participare, constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se restituie de autoritatea contractanta in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie.Garantia de participare, constituita de ofertantii a caror oferta nu a fost stabilita castigatoare, se returneaza de autoritatea contractanta dupa semnarea contractului de achizitie publica cu ofertantul/ofertantii ale carui/caror oferte au fost desemnate castigatoare, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bistrita-Nasaud ? Sectia Comerciala Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Strada Alba-Iulia, Nr.1, Judetul Biatrita-Nasaud, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420178, Romania, Tel. +4 0263213528, Email: [email protected], Fax: +4 0263231509
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Penitenciarul Bistrita
Adresa postala: str. Tarpiului, nr. 22, judetul bistrita Nasaud, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420062, Romania, Tel. +40 263238175, Email: [email protected], Fax: +40 263234439, Adresa internet (URL): www.penitenciarulbistrita.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.07.2013 10:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer