Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionarea de servicii cuprinzand elaborarea documentatii tehnico-economice pentru investitia:?INFRASTRUCTURA BAZA AERIANA -ZONA OPERATIONALA in cazarma 727 Fetesti?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
475.886 RON

Castigatorul Licitatiei: ADURO IMPEX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146850/24.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 143086
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii - Centrul de Studii si Proiectare Constructii Militare
Adresa postala: Str. Drumul Taberei , Nr. 7F , sect 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061416, Romania, Punct(e) de contact: Robert Andrei Rus, Tel. +40 0213154857/ 0213137153, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0213198157, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea de servicii cuprinzand elaborarea documentatii tehnico-economice pentru investitia: ?INFRASTRUCTURA BAZA AERIANA -ZONA OPERATIONALA in cazarma 727 Fetesti?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: La sediul prestatorului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
1. Achizitionarea de servicii pentru elaborarea docum. tehnico-economica pentru invest. ?INFRASTRUCTURA BAZA AERIANA -ZONA OPERATIONALA?2. Proiectantul studiului de fezabilitate va elabora devizul general al lucrarilor aferente investitiei, care la capitolul 5.3 cuprinde cheltuieli diverse si neprevazute, la executia lucrarilor.Nu se aplica la aceasta faza de proiectare art.28 alin. (7) din O.U.G.nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71000000-8 - Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
475, 886RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A2300/10.09.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S191-329851din02.10.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A3191 Denumirea: Infrastructura baza aeriana
V.1) Data atribuirii contractului 19.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ADURO IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Str. Ghimpati, nr.23, bloc 2, scara 1, apt.13, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040753, Romania, Tel. 0745064330, Email: [email protected], Fax: 0318176140
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1133062.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 475886.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. Va rugam sa urmariti sectiunea Documente pentru eventuale clarificari.2. Ofertele vor fi clasificate in ordinea descrescatoare a punctajului total obtinut, calculat conform formulei: Ptotal=P1+P2, unde P1 si P2 sunt punctajele acordate pentru cei doi factori de evaluare.Oferta cu valoarea Ptotal=P1+P2 cea mai mare va fi declarata castigatoare. Ofertele cu punctajul total identic, si clasate pe locul intai vor fi departajate in functie de punctajul financiar, astfel, oferta cu punctajul financiar mai mare va fi declarata castigatoare. In cazul in care egalitatea se mentine, ofertantii vor reoferta financiar.3.Nu se aplica la aceasta faza de proiectare art.28 alin. (7) din O.U.G.nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.12.2013 10:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer