Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionarea de servicii cuprinzand elaborarea proiectului tehnic si detalii de executie, verificare proiectului pe specialitati de catre verificatori atestati MLPAT/MTCT/MDRT, completare studii de teren, elaborare documentar in limba engleza si asisten


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
194.200 RON

Castigatorul Licitatiei: SPECIALIST CONSULTING SRL
Anunt de atribuire numarul 144660/17.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140913
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02523
Adresa postala: STRADA DRUMUL TABEREI NR. 7B, SECTOR 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061352, Romania, Punct(e) de contact: ROBERT PIRNECI, Tel. +40 213195858/2844, In atentia: Biroului Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 213198152, Adresa internet (URL): http: //www.mapn.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea de servicii cuprinzand elaborarea proiectului tehnic si detalii de executie, verificare proiectului pe specialitati de catre verificatori atestati MLPAT/MTCT/MDRT, completare studii de teren, elaborare documentar in limba engleza si asistenta tehnica pe durata executiei lucrarilor pt. proiectul 3AF35015 - platforma parcare pt. aeronave transport aerian
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Otopeni, jud. Ilfov
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii cuprinzand elaborarea proiectului tehnic si detalii de executie, verificare proiectului pe specialitati de catre verificatori atestati MLPAT/MTCT/MDRT, completare studii de teren, elaborare documentar in limba engleza si asistenta tehnica pe durata executiei lucrarilor pt. proiectul 3AF35015 - platforma parcare pt. aeronave transport aerian. In cadrul estimarii valorii serviciilor de proiectare pentru investitiile NATO nu sunt incluse cheltuieli diverse si neprevazute.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71000000-8 - Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
194, 200RON TVA inclus(0%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A6038/27.05.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S128-220329din04.07.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A11929 Denumirea: CONTRACT DE SERVICII
V.1) Data atribuirii contractului 15.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPECIALIST CONSULTING SRL
Adresa postala: Bdul Iuliu Maniu, 79, Bl. 1, Apt. 73, S 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 081563, Romania, Tel. +40 766070079, Email: [email protected], Fax: +40 318170160, Adresa internet (URL): www.specialistconsulting.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 194200.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 0.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Fondurile sunt asigurate din buget NATO de securitate si din bugetul M.Ap.N. Nu se percepe TVA conform Legii nr. 294 din 02.11.2007 privind derularea in Romania a proiectelor finantate prin Programul NATO de Investitii in Securitate si Ordinul nr. 3209/31.10.2008 ? pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii destinate realizarii in Romania a proiectelor NSIP;In cadrul estimarii valorii serviciilor de proiectare pentru investitiile NATO nu sunt incluse cheltuieli diverse si neprevazute.Documentatia este atasata integral la prezentul anunt de participare si poate fi descarcata in mod liber si gratuit.Va rugam sa urmariti sectiunea Documente pentru eventuale clarificari.Ofertele vor fi clasificate in ordinea descrescatoare a punctajului total obtinut, calculat conform formulei: Ptotal=P1+P2, unde P1 si P2 sunt punctajele acordate pentru cei doi factori de evaluare.Oferta cu valoarea Ptotal=P1+P2 cea mai mare va fi declarata castigatoare. Ofertele cu punctajul total identic, si clasate pe locul intai vor fi departajate in functie de punctajul financiar, astfel, oferta cu punctajul financiar mai mare va fi declarata castigatoare. In cazul in care egalitatea se mentine, ofertantii vor reoferta financiar.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
UNITATEA MILITARA 02523 BUCURESTI - BIROUL JURIDIC
Adresa postala: Str. Drumul Taberei nr. 7B, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061352, Romania, Tel. +40 213195858/2224, Email: [email protected], Fax: +40 213198152
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.10.2013 14:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer