Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionarea de servicii cuprinzand expertizarea tehnica de calitate a constructiilor si constructiilor incadrate in categoria monumentelor istorice in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, H.G.R. 925/1995, Legii nr. 422 / 2001 republicata priv


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
725.000 RON

Castigatorul Licitatiei: STONE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142027/26.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138700
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02523
Adresa postala: STRADA DRUMUL TABEREI NR. 7B, SECTOR 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061352, Romania, Punct(e) de contact: ROBERT PIRNECI, Tel. +40 213195858/2844, In atentia: BIROUL ACHIZITII, Email: [email protected], Fax: +40 213198152, Adresa internet (URL): http: //www.mapn.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea de servicii cuprinzand expertizarea tehnica de calitate a constructiilor si constructiilor incadrate in categoria monumentelor istorice in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, H.G.R. 925/1995, Legii nr. 422 / 2001 republicata privind protejarea monumentelor istorice precum si anormativelor, reglementarilortehnice si ordinelor departamentale de specialitate in vigoare.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Bucuresti
Codul NUTS: RO3 - Macroregiunea trei
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea de servicii cuprinzand expertizarea tehnica de calitate a constructiilor si constructiilor incadrate in categoria monumentelor istorice in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, H.G.R. 925/1995, Legii nr. 422 / 2001 republicata privind protejarea monumentelor istorice precum si anormativelor, reglementarilor tehnice si ordinelor departamentale de specialitate in vigoare.Valoarea minima a unui contract subsecvent poate fi reprezentata de valoarea unei singure expertize, respectiv 2104 lei fara TVA.Valoarea maxima a unui contract subsecvent este de 375000 lei fara TVA, reprezentata de 30 de expertize, cu o suprafata insumata de 61000 mp.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
725, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A940/23.01.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S038-060062din22.02.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A6641 Denumirea: ACORD CADRU DE SERVICII
V.1) Data atribuirii contractului 10.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
STONE S.R.L.
Adresa postala: Str. 1 Decembrie, bl. 55, sc. B, et. 4, ap. 17, jud. DambovIta, Localitatea: Gaesti, Cod postal: 135200, Romania, Tel. +40 728203339, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 314102755
HACHIKO DESIGN SRL
Adresa postala: Str. Dinu Vintila, nr. 11, et. 8, cam. 8, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021101, Romania, Tel. +40 731038886, Email: [email protected], Fax: +40 213129504
IMPEX ROMCATEL S.A.
Adresa postala: Iasi, str.Pacurari nr.179, bl.B1, et.4, ap.28, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700535, Romania, Tel. 0744543801, Email: [email protected], Fax: 0232257756
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 725000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
SC HACHIKO DESIGN SRL si SC IMPEX ROMCATEL SA au ofertat ca asociati.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
UNITATEA MILITARA 02523 BUCURESTI - BIROUL JURIDIC
Adresa postala: Str. Drumul Taberei nr. 7B, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061352, Romania, Tel. +40 213195858/2224, Email: [email protected], Fax: +40 213198152
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.07.2013 15:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer