Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionarea de servicii de consultanta in cadrul proiectului ?Platforma pentru dezvoltare urbana durabila si integrata? Cod SMIS 32572


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.240.725 RON

Castigatorul Licitatiei: AVENSA CONSULTING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144949/16.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141874
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Adresa postala: Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Cristina Elena Chelu, Tel. +40 372111485, In atentia: Mihaela Voinea, Director, Email: [email protected], Fax: +40 0372111445, Adresa internet (URL): www.mdrap.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea de servicii de consultanta in cadrul proiectului ?Platforma pentru dezvoltare urbana durabila si integrata? Cod SMIS 32572
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Sediul autoritatii contractante
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia serviciilor de consultanta este prevazuta in Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2013, Sectiunea XIII, Cod CPV 71319000-7 Servicii de expertiza, la pozitia 3 - Achizitia serviciilor privind Elaborarea instrumentelor pentru dezvoltarea si implementarea de politici urbane integrate (Faza I) si Elaborarea unor modele de politici de dezvoltare urbana integrata in 5 orase pilot (Faza II).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 240, 725RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S140-244182din20.07.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 268 Denumirea: Achizitionarea de servicii de consultanta in cadrul proiectului ?Platforma pentru dezvoltare urbana
V.1) Data atribuirii contractului 15.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AVENSA CONSULTING S.R.L.
Adresa postala: Str. Eternitate, Nr.76, cladirea centru Axa, et.3 si 4, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700607, Romania, Tel. +40 232217605, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 232217603, Adresa internet (URL): www.avensa.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2635275.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1240725.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Sursa de finan?are: Programul Opera?ional Dezvoltarea Capacita?ii Administrative 2007-2013 finan?at din Fondul Social European, Proiectul ?Platforma pentru dezvoltare urbana durabila si integrata? Cod SMIS 32572.
VI.2) Alte informatii
In cazul in care in urma evaluarii ofertelor, pe primul loc se vor clasa mai multi operatori economici, departajarea se va face prin reofertare in plic inchis, la sediul autoritatii contractante. Clarificarile la documentatia de atribuire vor fi publicate pe site-ul www.e-licitatie.ro, atasate la anuntul de participare. Societatile ofertante care se incadreaza in categoria IMM, conform Legii 346/2004, vor face dovada, pe proprie raspundere, indeplinirii cumulative a conditiilor privind numarul mediu anual de salariati si a cifrei de afaceri anuale - se va completa Formularul 03.1 sau 03.2, dupa caz. In conformitate cu prevderile art. 186 si 190 din OUG 34/2006, ofertantul isi poate demonstra situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament de sustinere din partea unui tert.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
MDRAP - Serviciul Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Apolodor 17 latura Nord Sector 5, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel. +03 72111473, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
MDRAP - Serviciul Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Apolodor 17 latura Nord Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel. +03 72111473
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.11.2013 16:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer