Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIONAREA, MONTAREA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A INSTALATIILOR SI ECHIPAMENTELOR PENTRU COMPRIMAREA IN CAMP A GAZELOR DIN STRUCTURILE: Sangeorgiu de Padure, Bordosiu, Sarmasel, Ludus, Bogata, Ernei, Paingeni, Lunca Tecii, Dumbravioara


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
72.862.992 RON

Castigatorul Licitatiei:
Anunt de atribuire numarul 51952/09.01.2009
Informatii anunt de participare asociat 52256
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Piata C. I. Motas Nr.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel.0269201940, In atentia: Cecilia Bolchis, Email: [email protected], Fax: 0269844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare i extragere a gazului i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIONAREA, MONTAREA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A INSTALATIILOR SI ECHIPAMENTELOR PENTRU COMPRIMAREA IN CAMP A GAZELOR DIN STRUCTURILE: Sangeorgiu de Padure, Bordosiu, Sarmasel, Ludus, Bogata, Ernei, Paingeni, Lunca Tecii, Dumbravioara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: teritoriul Sucursalei de productie Targu Mures, structurile: Sangeorgiu de Padure, Bordosiu, Sarmasel, Ludus, Bogata, Ernei, Paingeni, Lunca Tecii, Dumbravioara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Amenajarea Statiei de comprimare in camp, executia si montajul instalatiilor tehnologice de comprimare si purjare condens, montaj compresor de camp si echipamente anexe, executie si montaj panou de masura, instalatii electroenergetice si de automatizare, inclusiv instalatiile electrice de curenti slabi aferente, montaj dotari tehnologice industriale(lucrari de Constructii, Montaj, Instalatii)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45255121-3 - Lucrari de constructii de instalatii de suprafata (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
72, 862, 990.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul Ofertei
60%
Descriere:
2.
Caracterisitici tehnice si functionale. Consumul total de energie electrica exprimat in kW
15%
Descriere:
3.
Valoarea pieselor de schimb critice - exprimata in euro - pentru instalatiile de comprimare, conform tabelului cu piesele de schimb
10%
Descriere:
4.
Durata de executie. (Termen maxim impus 30 luni de la intrarea in vigoare a contractului).
10%
Descriere:
5.
Termenul de garantie exprimat in luni caledarstice. (Termen minim de garantie este 36 luni de la P.I.F.).
5%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala: str. I.C. Bratianu nr. 1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258810289, Fax: 0258810286
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAS Serviciul Licitatii
Adresa postala: Piata C. I. Motas nr. 4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551025, Romania, Tel.0269201940, Email: [email protected], Fax: 0269844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.01.2009 09:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer