Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionarea serviciilor de proiectare suplimentare, la contractul nr.135084 din 01.08.2012 avand ca obiect ?Elaborare a documentatiei tehnico-economice pentru reabilitarea termica a unui bloc de tip Pc ? str. Lapusului, 2 blocuri de tip Pc ? str. Cazab


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.277 RON

Castigatorul Licitatiei: SERBIS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 140252/23.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ORADEA
Adresa postala: P-ta Unirii, nr.1, Jud. Bihor, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania, Punct(e) de contact: Antoniu Dan, Tel. +4 0259437000, Email: mar[email protected], Fax: +4 0259409406, Adresa internet (URL): www.oradea.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea serviciilor de proiectare suplimentare, la contractul nr.135084 din 01.08.2012 avand ca obiect ?Elaborare a documentatiei tehnico-economice pentru reabilitarea termica a unui bloc de tip Pc ? str. Lapusului, 2 blocuri de tip Pc ? str. Cazaban, 2 blocuri de tip Pc ? str. Zimbrului, un bloc de tipul M- str. Gen. Magheru si un bloc de tipul Pc ? str. Locomotivei ? Lot III?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Municipiul Oradea
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitia serviciilor de elaborare a documentatiei tehnico-economice in conformitate cu OUG 63/2012, cerintele caietului de sarcini/temei de proiectare si prevederile Ghidului Solicitantului Axa 1, D.M.I. 1.2 POR 2007-2013 in vederea executiei lucrarilor de reabilitare termica pentru a unui bloc de tip Pc ? str. Lapusului, 2 blocuri de tip Pc ? str. Cazaban, 2 blocuri de tip Pc ? str. Zimbrului, un bloc de tipul M- str. Gen. Magheru si un bloc de tipul Pc ? str. Locomotivei din municipiul Oradea.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)
71220000-6-Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 277.42RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 329960
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1 Denumirea: Achizitionarea serviciilor de proiectare suplim la contr nr.135084 din 01.08.2012 - LOT III
V.1) Data atribuirii contractului 22.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SERBIS S.R.L.
Adresa postala: STR. 1 DECEMBRIE , NR. 30, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420080, Romania, Tel. +40 263231120, Email: [email protected], Fax: +40 263231009, Adresa internet (URL): www.serbis.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3277.42 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3277.42 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL BIHOR SECTIA COMERCIALA
Adresa postala: PARCUL TRAIAN NR.10, Localitatea: ORADEA, Cod postal: 410033, Romania, Tel. +4 0259426881, Fax: +4 0259415903
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA-DIRECTIA JURIIDICA
Adresa postala: P-TA UNIRII NR.1, Localitatea: ORADEA, Cod postal: 410100, Romania, Tel. +4 0259437000
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.09.2013 15:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer