Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitionarea serviciilor privind ?amenajarea, intretinerea, modernizarea, extinderea si executarea lucrarilor specifice zonelor verzi si domeniului public din municipiul Oradea, care nu sunt in administrarea altor persoane juridice- SECTOR 1,2,3?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.304.274 RON

Castigatorul Licitatiei: SC IMSAURISA SRL
Anunt de atribuire numarul 143840/25.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ORADEA
Adresa postala: P-ta Unirii, nr.1, Jud. Bihor, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania, Punct(e) de contact: biroul achizitii publice, Tel. +40 259437000, In atentia: manuela maghiar, Email: [email protected], Fax: +40 259409406, Adresa internet (URL): www.oradea.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
achizitionarea serviciilor privind ?amenajarea, intretinerea, modernizarea, extinderea si executarea lucrarilor specifice zonelor verzi si domeniului public din municipiul Oradea, care nu sunt in administrarea altor persoane juridice-SECTOR 1, 2, 3?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: municipiul oradea
Codul NUTS: RO111 - Bihor
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitionarea serviciilor privind ?amenajarea, intretinerea, modernizarea, extinderea si executarea lucrarilor specifice zonelor verzi si domeniului public din municipiul Oradea, care nu sunt in administrarea altor persoane juridice-SECTOR 1, 2, 3?. Procedura desfasurata pe tri loturi finalizata prin incheierea a trei acorduri cadru /3ani cu cate un operator economic fiecare. In fiecare din cei trei ani reprezentand durata fiecarui acord cadru se estimeaza incheierea a cate unui contract subsecvent.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77310000-6 - Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 304, 273.6RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2626 Denumirea: acord cadru- lot 1-amenajarea, intret, modern, execlucrarilor specifice zonelor verzi
V.1) Data atribuirii contractului 10.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC IMSAURISA SRL
Adresa postala: Str. Nojoridului Nr. 56, Localitatea: Oradea, Cod postal: 4140542, Romania, Tel. 0259-459.979, Email: [email protected], Fax: 0259-457.019, Adresa internet (URL): www.eibe.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1445086.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1156391.44 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 2641 Denumirea: acord cadru lot 2- amenajarea, intretinerea, modernizarea, extinderea si executarea lucrarilor speci
V.1) Data atribuirii contractului 10.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC RER ECOLOGIC SERVICE SA
Adresa postala: str.T. Vladimirescu nr.79, Localitatea: Oradea, Cod postal: 4101000, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1350938.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1073722.77 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 2738 Denumirea: acord cadru-lot 3-amenajarea, intretinerea, modernizarea, extinderea si executarea lucrarilor specif
V.1) Data atribuirii contractului 10.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ADENANDRA SRL
Adresa postala: b-dul Stefan cel Mare nr.45, bl. PB 81, ap.6, Localitatea: Oradea, ,Cod postal: 410200, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1574595.36 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1074159.39 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
SECTIA COMERCIALA A TRIBUNALULUI BIHOR
Adresa postala: STR PARCUL TRAIAN NR 10, Localitatea: ORADEA, Cod postal: 410033, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
IN TERMEN DE 30 ZILE DE LA DATA COMUNICARII ACTULUI CONFORM LEGII CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV NR 554/2004
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA directia juridica
Adresa postala: STR PIATA UNIRII NR 1, Localitatea: ORADEA, Cod postal: 4100100, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.01.2014 13:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer