Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionarea serviciului de transport feroviar - foi de drum


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
270.945 RON

Castigatorul Licitatiei: SNCFR " CFR CALATORI "S.A.
Anunt de atribuire numarul 135914/25.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02574
Adresa postala: BUCURESTI, STR. DR. TABEREI, NR 7B, SECTOR 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061418, Romania, Punct(e) de contact: Dragomir Nicolae, Tel. +40 213195858-236, Email: [email protected], Fax: +40 213101565
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea serviciului de transport feroviar - foi de drum
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
18 - Servicii de transport feroviar
Locul principal de prestare: Romania
Codul NUTS: RO - ROMANIA
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea serviciului de transport feroviar - foi de drum
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60210000-3 - Servicii de transport feroviar public (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
270, 944.52RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
866
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1157 Denumirea: servicii de transport persoane - foi de drum
V.1) Data atribuirii contractului 23.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SNCFR " CFR CALATORI "S.A.
Adresa postala: Dinicu Golescu nr. 38, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. 0213190339, Fax: 0213190339
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 270944.52 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 270944.52 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti Sectia a IV-a Comerciala
Adresa postala: Bulevardul Unirii nr. 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 213132815, Email: [email protected], Fax: +40 213132815, Adresa internet (URL): http: //www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Sectia Juridica si Drept International Umanitar
Adresa postala: Drumul Taberei nr. 7B, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061352, Romania, Tel. +40 213195858-248, Fax: +40 213152165
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.04.2013 12:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer