Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionarea setului de rechizite privind implementarea Proiectului ?Ghiozdanul Scolarului?, din cadrul Programului de sustinere a invatamintului prescolar si scolar din mediul rural din judetul Bacau pentru anul scolar 2013-2014, respectiv 2014-2015.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.662.369 RON

Castigatorul Licitatiei: RTC PROFFICE EXPERIENCE S.A.
Anunt de atribuire numarul 144100/25.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 140277
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL BACAU
Adresa postala: Calea Marasesti nr.2, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600017, Romania, Punct(e) de contact: Mariana Mitruti, Tel. +40 234537200, Email: [email protected], Fax: +40 234535012, Adresa internet (URL): www.csjbacau.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea setului de rechizite privind implementarea Proiectului ?Ghiozdanul Scolarului?, din cadrul Programului de sustinere a invatamintului prescolar si scolar din mediul rural din judetul Bacau pentru anul scolar 2013-2014, respectiv 2014-2015.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Furnizorul va asigura transportul pachetelor la toate unitatile scolare cuprinse in anexa la caietul de sarcini.
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea setului de rechizite privind implementarea Proiectului ?Ghiozdanul Scolarului?, din cadrul Programului de sustinere a invatamintului prescolar si scolar din mediul rural din judetul Bacau pentru anul scolar 2013-2014, respectiv 2014-2015.Acordul cadru se va incheia cu un singur operator economic.Contractele subsecvente se vor atribui fara reluarea competitiei.Primul contract subsecvent se va incheia pentru anul scolar 2013-2014 si se va derula in perioada 01.08.2013-30.11.2013 cu o valoare estimata de 4.162.105, 86 leiAl doilea contract subsecvent se va incheia pentru anul scolar 2014-2015 si se va derula in perioada 01.08.2014-30.11.2014 cu o valoare estimata de 4.540.424, 58 lei
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39162110-9 - Rechizite scolare (Rev.2)
18931100-5-Rucsacuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 662, 368.87RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nu este cazul
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S110-187760din08.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10520 Denumirea: Furnizare pachet de rechizite in cadrul programului Ghiozdanul Scolarului 2013-2015
V.1) Data atribuirii contractului 29.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RTC PROFFICE EXPERIENCE S.A.
Adresa postala: Str. Drumul Sabareni nr.24-26 Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060647, Romania, Tel. +40 0214082287, Email: [email protected], Fax: +40 0214082277
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8702530.44 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8662368.87 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care 2 sau mai multe oferte care contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primul loc si care au preturi egale o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Judetul Bacau- Serviciul Juridic, Documentare, Reglementari
Adresa postala: Calea Marasesti nr.2, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600017, Romania, Tel. +40 234537200, Email: [email protected], Fax: +40 234535012, Adresa internet (URL): www.csjbacau.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.09.2013 12:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer