Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Achizitionarea si distributia fructelor(merelor) pentru elevii din invatamantul primar (clasa pregatitoare si clasele I-IV) si gimnazial (clasele V-VIII) de stat si privat, din judetul Dolj, pentru anul scolar 2013/2014?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
139.263 RON

Castigatorul Licitatiei: PRIORITAR IMPEX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147920/11.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144207
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Adresa postala: Str. UNIRII Nr. 19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: CRISTIAN UNGUREANU, Tel. +40 251408200, Email: [email protected], Fax: +40 251408230, Adresa internet (URL): www.cjdolj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou regional sau local
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Achizitionarea si distributia fructelor(merelor) pentru elevii din invatamantul primar (clasa pregatitoare si clasele I-IV) si gimnazial (clasele V-VIII) de stat si privat, din judetul Dolj, pentru anul scolar 2013/2014?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scolile din judetul Dolj, conform Situatia privind efectivele estimate de elevi din invatamantul primar (clasa pregatitoare si clasele I-IV) si gimnazial (clasele V-VIII) de stat si privat
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea si distributia fructelor(merelor) pentru elevii din invatamantul primar (clasa pregatitoare si clasele I-IV) si gimnazial (clasele V-VIII) de stat si privat, din judetul Dolj, pentru anul scolar 2013/2014, astfel: - achizitionarea si distributia de mere lot 1(sector 1) pentru un numar de 23 zile de scolarizare;
- achizitionarea si distributia de mere lot 2(sector 2) pentru un numar de 85 zile de scolarizare;
- achizitionarea si distributia de mere lot 3(sector 3) pentru un numar de 23 zile de scolarizare;Se vor furniza mere ambalate corespunzator, conform cerintelor din caietul de sarcini, cu o greutate minima de 100 grame, incadrate la categoria "Extra" si/sau categoria I, conform Standardului de comercializare pentru mere, prevazut in anexa I "Standarde de comercializare prevazute la articolul 3" - partea B "Standarde de comercializare specifice" - partea 1 "Standard de comercializare pentru mere" la Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste sectorul fructelor si legumelor si sectorul fructelor si legumelor prelucrate.Dreptul de a primi fructe il au numai elevii prezenti la cursuri
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222321-9 - Mere (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
139, 262.7RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S225-391336din20.11.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 15 Denumirea: Achizitionarea si distributia fructelor(merelor) - Lot 1
V.1) Data atribuirii contractului 10.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRIORITAR IMPEX S.R.L.
Adresa postala: str. Bradului, Punct Termic Nr 2, Localitatea: Calan, Cod postal: 335300, Romania, Tel. 0254731212, Email: [email protected], Fax: 0254731212
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 117610.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 117610.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 14 Denumirea: Achizitionarea si distributia fructelor(merelor) - Lot 3
V.1) Data atribuirii contractului 10.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GIGI & CO S.R.L.
Adresa postala: str. Bucuresti, nr. 40, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910068, Romania, Tel. 0723203899, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 139262.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 139262.70 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 16 Denumirea: Achizitionarea si distributia fructelor(merelor) - Lot 2
V.1) Data atribuirii contractului 10.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. MEDIA POP ART S.R.L.
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr.4, etaj 1., Localitatea: Turda, Cod postal: 401112, Romania, Tel. +40 264317525, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 264317554
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 384948.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 384948.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea nr.346/2004) si doresc sa depuna 50% din valoarea garantiei de participare si/sau garantia de buna executie, vor depune documente prin care dovedesc ca sunt I.M.M.- Ofertantii straini de tip IMM pot beneficia de reducere doar in conditiile in care vor prezenta documente edificatoare din tara respectiva din care sa reiasa faptul ca au un statut similar operatorilor economici de tip IMM din Romania. Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca indeplinesc conditiile de IMM.Pentru a beneficia de prevederile Legii nr.346/2004, fiecare membru al asocierii va trebui sa se incadreze in categoria IMM-urilor.2.In situatia in care, in urma licitatiei electronice, se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.3. Conform OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorii economici pot participa la procedura doar in calitate de ofertant, asociat, subcontractant sau tert sustinator.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica
Adresa postala: Calea Unirii, nr.19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Tel. +40 251408213, Fax: +40 251408213
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2014 17:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer