Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionarea si instalarea sistemului electronic de control acces si monitorizare la investitia complex Aqualand Deva


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
864.573 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. ACOMIN S.A.
Anunt de atribuire numarul 85018/30.04.2011
Informatii anunt de participare asociat 106438
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Deva
Adresa postala:  Piata Unirii nr. 4, Localitatea:  Deva, Cod postal:  330152, Romania, Punct(e) de contact:  Mircia Muntean, Tel. 0254/213435, Email:  [email protected], Fax:  0254/226176, Adresa internet (URL):  www.primariadeva.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea si instalarea sistemului electronic de control acces si monitorizare la investitia complex Aqualand Deva
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: - Stadionul Municipal Cetate Deva
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea si instalarea sistemului electronic de control acces si monitorizare la investitia complex Aqualand Deva
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
35710000-4 - Sisteme de comanda, de control, de comunicatii si computerizate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
864, 573RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pret
70%
Descriere:
2.
durata
30%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S162-235103din25.08.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 37710 Denumirea: Furnizare sistem electronic de control, acces si monitorizare complex Aqua Land
V.1) Data atribuirii contractului 12/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ACOMIN S.A.
Adresa postala:  Str.Caii Ferate, nr.10, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400206, Romania, Tel. 0264-530916, Fax:  0264-432307
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1017144.87 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 864573.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Hunedoara
Adresa postala:  Str. 1 Decembrie, nr. 35, Localitatea:  Deva, Cod postal:  2700, Romania, Tel. 0254/211574, Email:  [email protected], Fax:  0254/216333
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Deva
Adresa postala:  P-ta Unirii, nr. 4, Localitatea:  Deva, Cod postal:  330152, Romania, Tel. 0254213435, Email:  [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.04.2011 10:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer