Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionarea unui numar de 25 de calculatoare in cadrul proiectului ?Reabilitarea, modernizarea si echipare Liceelor «Marton Aron» si «Segíto Maria» din Miercurea Ciuc?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
45.725 RON

Castigatorul Licitatiei: COMPUTER TRADE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 137989/13.09.2012
Informatii anunt de participare asociat 128606
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC
Adresa postala: P-TA CETATII NR.1, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530110, Romania, Punct(e) de contact: Dosa Eszter, Tel. +40 266315120, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 266371137, Adresa internet (URL): www.miercureaciuc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea unui numar de 25 de calculatoare in cadrul proiectului ?Reabilitarea, modernizarea si echipare Liceelor «Marton Aron» si «Segíto Maria» din Miercurea Ciuc?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul Liceelor «Marton Aron» si «Segíto Maria» din Miercurea Ciuc
Codul NUTS: RO124 - Harghita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea unui numar de 25 de calculatoare in cadrul proiectului ?Reabilitarea, modernizarea si echipare Liceelor «Marton Aron» si «Segíto Maria» din Miercurea Ciuc?Furnizorul va asigura colectarea si tratarea deseurilor electrice, electronice si electro-casnice.Se vor achizitiona un numar de 25 de calculatoare PC si monitoare LCD in scopul suplimentarii echipamentului didactic achizionat in cadrul proiectului , ,Dotarea liceelor Marton Aron si Segito Maria din Miercurea Ciuc cu echipamente didactice si echipamente IT, inclusiv instalare, montare si service pentru proiectul finantat din fonduri europene denumit , ,Reabilitarea, modernizarea si echiparea liceelor Marton Aron si Segito Maria din Miercurea Ciuc?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30141200-1 - Calculatoare de birou (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
45, 725RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 528 Denumirea: Achizitionarea unui nr de 25 calculatoare
V.1) Data atribuirii contractului 10.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COMPUTER TRADE S.R.L.
Adresa postala: b.-ul Timisoarei, nr.47, ap.2-3, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530233, Romania, Tel. 0266/312356, Email: [email protected], Fax: 0266/312356, Adresa internet (URL): www.computertrade.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 45277.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): din POR 2007-2013 Axa prioritara 3, domeniu majdor de interventie 3.4 " Reabilitarea, mondernizarea, dezvoltareasi echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua.Proiectul : Reabilitarea, mondernizarea si echiparea liceelor Marton Aron si Segito Maria din Miercurea-Ciuc
VI.2) Alte informatii
CV ? ul trebuie sa contina informatii referitoare la urmatoarele: a) data participarii acestuia la indeplinirea obligatiilor asumate prin acel contract la care face apel si care demonstreaza indeplinirea criteriului. b) numele Angajatorului si Beneficiarului referitor la Autorizatia de mediu: Nota: 1. Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor 2. in cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati - respectiv subcontractantul, daca este cazul - detine autorizarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva. Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, un operator economic ofertant, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila. c) functiile detinute, precum si perioadele aferente indicate d) dovada ca persoanele responsabile cu indeplinirea contractului au lucrat in cadrul proiectului nominalizat.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctajele egale, departajarea se va face prin pret; daca si preturile sunt egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajari ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Miercurea-Ciuc
Adresa postala: Miercurea ?Ciuc, P-ta Cetatii nr. 1, Localitatea: Miercurea Ciuc, Cod postal: 530110, Romania, Email: [email protected], Fax: +40 266371137, Adresa internet (URL): http: //www.miercureaciuc.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.09.2012 13:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer