Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achzitia de produse "Lacuri si Vopsele"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
126.783 RON

Castigatorul Licitatiei: POLICOLOR S.A.
Anunt de atribuire numarul 61581/13.03.2009
Informatii anunt de participare asociat 57305
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: Str. Constantin Nacu nr.3, Sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020995, Romania, Punct(e) de contact: Alexandru Anghel, Tel.0213074629, Email: [email protected], Fax: 0213032572
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achzitia de produse "Lacuri si Vopsele"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: la sediul depozitelor din sucursale
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de produse "Lacuri si vopsele"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24000000-4 - Produse chimice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
126, 783.3RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 106/06.11.2008 Denumirea: Achizitie Lacuri si Vopsele
V.1) Data atribuirii contractului 11/6/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
POLICOLOR S.A.
Adresa postala: BD.THEODOR PALLADY NR.51, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032258, Romania, Tel.021 345 17 30, Email: [email protected], Fax: 021 345 19 30, Adresa internet (URL): www.policolor.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 128000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 126783.30 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 3, 4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CNSC
Adresa postala: Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030064, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010872, Romania, Tel.0213195180, Email: [email protected], Fax: 0213195181
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic si Contencios
Adresa postala: Str. Constantin Nacu Nr.3 Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020995, Romania, Tel.0213074627, Email: [email protected], Fax: 0213032572
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.03.2009 15:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer