Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Acid clorhidric tehnic concentratie min 32%?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
296.000 RON

Castigatorul Licitatiei: CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI
Anunt de atribuire numarul 142031/30.05.2013
Informatii anunt de participare asociat 136893
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L.
Adresa postala: str. Trandafirilor, nr.89, Localitatea: Brazii de Sus, Cod postal: 107084, Romania, Punct(e) de contact: Niculae Neicu, Tel. +40 244520312, Email: [email protected], Fax: +40 244597767, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Acid clorhidric tehnic concentratie min 32%?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Com Brazi, Str. Trandafirilor, nr.89, -jud Prahova.
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor incheia acorduri cadru si contracte subsecventepentru Dalkia Termo Prahova, in vederea achizitionarii de -Acid clorhidric tehnic concentratie min 32%.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24311470-2 - Clorura de hidrogen (Rev.2)
60112000-6-Servicii de transport rutier public (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
296, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2013 PCP 009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2013-050 Denumirea: Acid clorhidric tehnic concentratie min 32%
V.1) Data atribuirii contractului 30.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI
Adresa postala: Strada Industriilor, nr.3, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601124, Romania, Tel. 0234.302053, 0234.302051, 0234.302400, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0234.302044, 0234.302002, Adresa internet (URL): www.chimcomplex.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 296000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 296000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Sectia Comerciala a Tribunalului Prahova
Adresa postala: str. Gheorghe Lazar, nr. 6, jud. Prahova, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100031, Romania, Tel. +40 244544781, Email: [email protected], Fax: +40 244542408
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: str. Emile Zola, nr. 4, jud. Prahova., Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100043, Romania, Tel. +40 244522445, Email: [email protected], Fax: +40 244522445
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.
Adresa postala: str Trandafirilor, nr.89, jud. Prahova., Localitatea: Brazii de Sus, Cod postal: 107084, Romania, Tel. +40 244520312, Fax: +40 244597767
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.05.2013 14:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer