Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACIZI ANORGANICI: LOT1- ACID CLORHIDRIC TEHNIC Cod CPV 24311410-4, LOT 2- ACID SULFURIC TEHNIC 96-98% COD CPV: 24311411 ? 1


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
565.904 RON

Castigatorul Licitatiei: DAFCOCHIM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143880/18.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138481
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti
Adresa postala: Bucuresti, sector 1, str. Dionisie Lupu, nr. 68, pentru Sucursala Feldioara, str. Dumbravii nr. 1, Feldioara, Brasov, tel 0268-265137, fax 0268-265445, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 268265137, In atentia: Andra Nicoleta CIUPAG, Email: [email protected], Fax: +40 268265445, Adresa internet (URL): http: //www.cnu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACIZI ANORGANICI: LOT1- ACID CLORHIDRIC TEHNICCod CPV 24311410-4, LOT 2- ACID SULFURIC TEHNIC 96-98% COD CPV: 24311411 ? 1
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sucursala Feldioara a Companiei Nationale a Uraniului S.A.,
str. Dumbravii nr. 1, loc. Feldioara, jud. Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACIZI ANORGANICILOT1- ACID CLORHIDRIC TEHNIC- se utilizeaza la instalatia de obtinere a apei demineralizate precum si la spalari membrane in operatiile de ultrafiltrare si osmoza inversa precum si la regenerarea rasinilor in operatia de dedurizareLOT 2- ACID SULFURIC TEHNIC 96-98% - este utilizat in operatia de filtrare multimedia in cadrul instalatiei de epurare ape reziduale
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24311410-4 - Acizi anorganici (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
565, 904RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2069 Denumirea: Acid Clorhidric tehnic
V.1) Data atribuirii contractului 18.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DAFCOCHIM S.R.L.
Adresa postala: STR. BUDIULUI NR. 68, CORP C1, ETAJ, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540390, Romania, Tel. 0265 264 909, Email: [email protected], Fax: 0265 268 173
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 103904.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 103904.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 2071 Denumirea: Acid sulfuric tehnic
V.1) Data atribuirii contractului 18.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GINARD COM S.R.L.
Adresa postala: Str. Islaz, nr. 11, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210245, Romania, Tel. +40 744173450/ +40 253216600, Email: [email protected], Fax: +40 253228035
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 462000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 462000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Nota: In cazul in care, in urma efectuarii clasamentului, doua sau mai multeofertese situeazape primul loc, departajarea acestora se va face urmare a depunerii, din partea operatoriloreconomici, a unor noi oferte de pret prin intermediul SEAP, la solicitarea autoritatii contractante.1. Toate documentele vor fi semnate de catre persoana care angajeaza patrimonial societatea sau, daca o astfel de facilitate i-a fost permisa, de o persoana imputernicita de aceasta. Imputernicirea trebuie sa fie expresa si va fi depusa in original impreuna cu oferta.Persoana care semneaza documentele va scrie citet numele si calitatea in care semneaza.Toate documentele vor prezenta numar de inregistrare/data emitere de iesire de la ofertant, vor fi semnate, stampilate si vor avea inscrise in mod lizibil numele si functia persoanei care semneaza aceste documente.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala a Uraniului ? S.A. Bucuresti - Serviciul Legislativ, Contencios Juridic
Adresa postala: str. Dionisie Lupu nr. 68, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Tel. +40 213185258, Email: [email protected], Fax: +40 213129146, Adresa internet (URL): www.cnu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.07.2013 13:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer