Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord - cadru de furnizare produse : cazane abur joasa presiune; cazane apa calda pentru incalzire; boiler; arzatoare automatizate; electropompe recirculare; statie de dedurizare a apei; schimbator de caldura.


Anunt de participare numarul 145428/31.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UM 02032 CLUJ-NAPOCA
Adresa postala: STR. MOS ION ROATA NR. 3 - 5 MUN. CLUJ-NAPOCA, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400397, Romania, Punct(e) de contact: PETRU MARGINEAN, Tel. +40 264593275, Email: [email protected], Fax: +40 264593276, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord - cadru de furnizare produse : cazane abur joasa presiune; cazane apa calda pentru incalzire; boiler;arzatoare automatizate; electropompe recirculare; statie de dedurizare a apei; schimbator de caldura.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: UM01369 Cluj N;UM02401 Alba Iulia;UM01037 Vatra Dornei; UM01515 Turda;UM01218 Timisoara Muntele Mic;Cisnadie;UM01372 Caransebes;UM01037 Vatra Dornei;UM01607 Cluj N;UM01473 Sibiu;UM02032 Cluj N.
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 15 luni
Valoarea estimata fara TVA: 806, 451.6RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Val. est. a celui mai mare C.S.: L1=278.225, 81 lei; L2=64.516, 13 lei; L3=100.806, 45 lei; L4=36.290, 32 lei; L5=8.064, 52 lei; L6=12.903, 23 lei;L7=7.258, 06 lei. Frecventa C.S.: anul 2013: L1-Poz. 1- UM01369 Cluj-Cazan abur joasapresiune QC=1Gcal/h, 0, 5 barr; anul 2014 L2-Poz.1-UM01515Turda-Cazan apa calda P nom=350 KW. Val.est. a celui mai mare C.S. ce se anticipeaza a fi atribuit=278.225, 81 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru in baza caruia se atribuie contracte subsecvente de produse - pentru loturile: Lotul 1: Pozitia 1 - U.M. 01369 Cluj N. ? Cazan abur joasa presiune QC= 1Gcal/h; 0, 5 barr;Pozitia 2 - U.M. 02401 Alba Iulia ? Cazan apa calda pt. incalzire P nom = 1.163 KW;
Pozitia 3 - U.M. 01037 Vatra Dornei ? Cazan apa calda pt. incalzire P nom = 1.163 KW;
Lotul 2: Pozitia 1 - U.M. 01515 Turda ? Cazan apa calda pt. incalzire P nom = 350 KW;Pozitia 2 - U.M. 01218 Timisoara - Muntele Mic ? Cazan apa calda pt. incalzire P nom = 35 KW;Lotul 3: Pozitia 1 - U.M. 01473 Sibiu - Cisnadie - Cazan apa calda pt. incalzire P nom = 697 KW;Pozitia 2 - U.M.01372 Caransebes? Cazan apa calda pt. incalzire P nom = 697 KW;Pozitia 3 - U.M. 01372 Caransebes? Cazan apa calda pt. incalzire P nom = 697 KW;Pozitia 4 - U.M. 01037 Vatra Dornei - Cazan apa calda pt. incalzire P nom = 697 KW;Lotul 4: Pozitia 1 - U.M. 01607 Cluj N. - Boiler orizontal preparat apa calda menajera, 5.000 l;
Pozitia 2 - U.M. 01473 Sibiu ? Statie de dedurizare a apei, debit de lucru = 3 mc/h;Pozitia 3 - U.M. 01037 Vatra Dornei ?Schimbator de caldura pt. preparat ACM, P = 884, 53 kW;
Lotul 5: Pozitia 1 - U.M. 02032 Cluj N. ? Arzatoare automatizate pe CL tip M, Q=0, 06÷0, 15 Gcal/h;Lotul 6: Pozitia 1 - U.M. 02032 Cluj N. - Electropompe recirculare Ø 150x125; P= 11 kW; n = 1500rot/min;
Lotul 7: Pozitia 1 - U.M. 02032 Cluj N - Electropompe recirculare Ø 100 x 80; P= 4, 75 kW; n= 1.500rot/min
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39715210-2 - Echipament de incalzire centrala (Rev.2)
42161000-5-Boilere de apa calda (Rev.2)
42912100-3-Utilaje si aparate de filtrare a lichidelor (Rev.2)
45331100-7-Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.2)
71321200-6-Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitati minime de produse ce se estimeaza ca vor fi achizitionate in baza acordurilor?cadru: L1: Poz.1-U.M.01369 Cluj N.?Cazan abur joasa presiune QC= 1Gcal/h; 0, 5 barr = 1 buc;L2: Poz.1-U.M.01515 Turda?Cazan apa calda pt. incalzire P nom = 350 KW = 1 buc;L3: Poz.1-U.M.01473 Sibiu-Cisnadie-Cazan apa calda pt. incalzire P nom = 697 KW = 1 buc;L4: Poz.3-U.M.01037 Vatra Dornei?Schimbator de caldura pt. preparat ACM, P = 884, 53 kW=1 buc;
L5: Poz.1-U.M.02032 Cluj N.?Arzatoare automatizate pe CL tip M, Q=0, 06÷0, 15 Gcal/h=1 buc;L6: Poz.1-U.M.02032 Cluj N.-Electropompe recirculare Ø 150x125; P= 11 kW; n= 1500rot/min=1 buc;
L7: Poz.1-U.M.02032 Cluj N -Electropompe recirculare Ø 100 x 80; P=4, 75 kW; n= 1.500rot /min=1 buc.
Cantitati maxime de produse ce se estimeaza ca vor fi achizitionate in baza acordurilor?cadru: L1: Poz.1-U.M.01369 Cluj N.?Cazan abur joasa presiune QC= 1Gcal/h; 0, 5 barr=1 buc; Poz.2-U.M.02401 Alba Iulia?Cazan apa calda pt.incalzire P nom = 1.163 KW= 2 buc; Poz.3-U.M.01037 Vatra Dornei?Cazan apa calda pt. incalzire P nom= 1.163 KW= 2 buc; L2: Poz.1-U.M.01515 Turda?Cazan apa calda pt.incalzire P nom= 350 KW= 2 buc; Poz.2-U.M.01218 Timisoara-Muntele Mic?Cazan apa calda pt.incalzire P nom =35 KW= 1 buc;L.3: Poz.1-U.M.01473 Sibiu-Cisnadie-Cazan apa calda pt.incalzire P nom= 697 KW= 1 buc; Poz.2-U.M.01372 Caransebes?Cazan apa calda pt.incalzire P nom= 697 KW= 1 buc; Poz.3-U.M.01372 Caransebes?Cazan apa calda pt.incalzire P nom= 697 KW= 1 buc; Poz.4-U.M.01037 Vatra Dornei-Cazan apa calda pt.incalzire P nom= 697 KW= 1 buc; L4: Poz.1-U.M.01607 Cluj N.-Boiler orizontal preparat apa calda menajera, 5.000 l= 1 buc; Poz.2-U.M.01473 Sibiu?Statie de dedurizare a apei, debit de lucru = 3 mc/h= 1 buc; Poz.3-U.M.01037 Vatra Dornei?Schimbator de caldura pt. preparat ACM, P= 884, 53 kW= 1 buc; L5: Poz.1-U.M.02032 Cluj N.- Arzatoare autom. pe CL tip M, Q=0, 06÷0, 15 Gcal/h= 8 buc; L6: Poz.1-U.M.02032 Cluj N.-Electropompe recirc. Ø 150x125, P= 11 kW, n= 1500rot/min = 4 buc; L7: Poz.1-U.M.02032 Cluj N-Electropompe recirc. Ø 100x80, P=4, 75 kW; n= 1.500rot/min= 4 buc.
Cantitati minime de produse ce se estimeaza ca vor fi achizitionate in baza unui contract subsecvent:
L1: Poz.1-U.M.01369 Cluj N.?Cazan abur joasa presiune QC= 1Gcal/h; 0, 5 barr= 1 buc; L2: Poz.1-U.M.01515 Turda?Cazan apa calda pt. incalzire P nom = 350 KW= 1 buc; L3: Poz.1-U.M.01473 Sibiu-Cisnadie-Cazan apa calda pt. incalzire P nom= 697 KW= 1 buc; L4: Poz.3-U.M.01037 Vatra Dornei?Schimbator de caldura pt. prep. ACM, P = 884, 53 kW= 1 buc; L5: Poz.1-U.M.02032 Cluj N.?Arzatoare autom. pe CL tip M, Q=0, 06÷0, 15 Gcal/h= 1 buc; L6: Poz.1-U.M.02032 Cluj-Electropompe recirc. Ø 150x125; P= 11 kW; n= 1500rot/min= 1 buc;
L7: Poz.1-U.M.02032 Cluj-Electropompe recirc. Ø 100 x 80; P=4, 75 kW; n= 1.500rot/min= 1 buc.Cantitati maxime de produse ce se estimeaza ca vor fi achizitionate in baza unui contract subsecvent:
L1: Pozitia 1 ? U.M. 01369 Cluj N. ? Cazan abur joasa presiune QC= 1Gcal/h; 0, 5 barr = 1 buc;Pozitia 2 ? U.M. 02401 Alba Iulia ? Cazan apa calda pt. incalzire P nom = 1.163 KW = 2 buc;
L2: Pozitia 1 ? U.M. 01515 Turda ? Cazan apa calda pt. incalzire P nom = 350 KW= 2 buc;L3: Pozitia 1? U.M. 01473 Sibiu - Cisnadie - Cazan apa calda pt. incalzire P nom = 697 KW = 1 buc;Pozitia 2 ? U.M.01372 Caransebes? Cazan apa calda pt. incalzire P nom = 697 KW= 1 buc;L4: Pozitia 1? U.M. 01607 Cluj N. - Boiler orizontal preparat apa calda menajera, 5.000 l= 1 buc;
Pozitia 3 ? U.M. 01037 Vatra Dornei ?Schimbator de caldura pt. preparat ACM, P = 884, 53 kW= 1 buc;
L5: Pozitia 1? U.M. 02032 Cluj N. ? Arzatoare automatizate pe CL tip M, Q=0, 06÷0, 15 Gcal/h= 2 buc;L6: Pozitia 1?U.M.02032 Cluj N.- Electropompe recirculare Ø 150x125; P= 11 kW; n= 1500rot/min= 2 buc;
L7: Pozitia 1?U.M.02032 Cluj N -Electropompe recirculare Ø 100 x 80; P=4, 75 kW; n= 1.500rot /min= 2 buc.
Val.estimata cantitate minima de produse ce se se estimeaza ca vor fi achizitionate in baza A.C.L1=133.064, 52 lei; L2=32.258, 06 lei; L3=48.387, 10 lei; L4=12.096, 77 lei; L5=4.032, 26 lei; L6=6.451, 61 lei; L7=3.629, 03 lei.
Val.estimata cantitate maxima de produse ce se estimeaza ca vor fi achizitionate in baza A.C.:
L1=415.322, 58 lei; L2=76.612, 90 lei; L3=197.580, 64 lei; L4=44.354, 84 lei; L5=32.258, 06 lei; L6= 25.806, 45 lei; L7=14.516, 13 lei.
Val.estimata cantitate minima de produse ce se estimeaza ca vor fi achizitionate in baza unui C.S.:
Lotul 1 = 133.064, 52 lei; Lotul 2 = 32.258, 06 lei; Lotul 3 = 48.387, 10 lei; Lotul 4 = 12.096, 77 lei;Lotul 5 = 4.032, 26 lei; Lotul 6 = 6.451, 61 lei; Lotul 7 = 3.629, 03 lei
Val.estimata cantitate maxima de produse ce se estimeaza ca vor fi achizitionate in baza unui C.S.: Lotul 1= 278.225, 81 lei; Lotul 2 = 64.516, 13 lei; Lotul 3 = 100.806, 45lei; Lotul 4 = 36.290, 32 lei; Lotul 5 = 8.064, 52lei; Lotul 6 = 12.903, 23 lei; Lotul 7 = 7.258, 06 lei
Valoarea estimata fara TVA: 806, 451.6RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participareeste de: 8.200 lei pentru lotul 1; 1.490 lei pentru lotul 2; 3.880 lei pentru lotul 3; 880 lei pentru lotul 4; 640 lei pentru lotul 5; 500 lei pentru lotul 6; 290 lei pentru lotul 7.Cerintele se verifica cumulat pentru toate loturile la care se oferteaza.I.M.M. ? urile beneficiaza de reducere cu 50%, conform Legii 346/14.07.2004. Se va prezenta declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria I.M.M.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este egala cu cea a ofertei.Forme de constituire a garantiei de participare: - Depunerea in contul autoritatii contractante (RO71TREZ2165005XXX006875 deschis la trezoreria Cluj-Napoca), a unui ordin de plata, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor;
- Numerar la casieria U.M. 02032 Cluj-Napoca, strada Mos Ion Roata, nr. 3 ? 5;
- Scrisoare de garantie bancara pentru participarea la procedura;
- Orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii- conform art. 86 din H.G. nr. 925 / 2006 modificata cu H.G. 834 / 2009).- Nu se accepta depunerea garantiei de participare cu fila CEC.O copie a dovezii constituirii garantiei de participare la licitatie, va insoti plicul exterior, pentru a putea permite verificarea constituirii corespunzatoare fara desigilarea acestuia.Data la care se va face echivalenta leu/valuta 10.09.2013. Curs de referinta B.N.R. Garantia de buna executie(GBE) in cuantum de 10% (5% pt IMM) din val.fiecarui contract subsecvent(CS) incheiat(fara TVA), se constituie sub forma de SGB la o banca agreata de ambele parti sau prin orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc. bancara sau de o soc.de asigurari(art.90 al.1 HG 925/2006 modif.cu HG 834/2009).GBE se va constitui, in functie de specificul fiecarui CS, cu valabilitate astfel incat sa poata fi restituita furnizorului, astfel: -partea din garantie calculata proportional cu val. produselor va avea cavalabilitate intreaga perioada de derulare a CSsi va fi restituita in max.14 zile de la data intocmirii PV de receptie la terminarea lucrarilor de montaj si numai daca achizitorul nu a ridicat pana la aceea data pretentii asupra acesteia;
-partea din garantie determinata proportional cu valoarea lucrarilor de montaj si de constructii va avea ca valabilitate perioada de derulare a CS la care se adauga perioada de garantie a lucrarilor de instalare/montaj si a lucrarilor de constructii declarata in propunerea tehnica si se va restitui astfel: partial la terminarea lucrarilor de montaj si de constructii, in procent de 70%(daca in PV de receptie la terminarea lucrarilor nu sunt inscrise remedieri si completari de efectuat in sarcina contractantului, iar riscul pentru vicii ascunse este minim).Restul de 30% din GBE aferenta lucrarilor de instalare/montaj si a lucrarilor de constructii ramane la dispozitia autorit. contr., pana la receptia finala, si se va restitui pe baza PV de receptie finala, la expirarea duratei de 3 ani prevazuta pentru garantarea lucrarilor executate. SGB prin care se constituie GBE se anexeaza la CS.Promitentului-furnizor invitat de catre autorit contr. sa semneze CS are obligatia de a constitui GBE in termenul precizat in CS, in modalitatea specificata in documentatie.GBE se va constitui in max.5 zile de la data semnarii CS.Nedepunerea GBE in termenul stabilit constituie motiv de anulare a acordarii CS.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratie privind eligibilitatea:
-Completarea formularului nr. 12A, anexa la Fisa de date a achizitiei in Sectiunea formulare, din care sa reiasa caoperatorii economici nu se afla in una din situatiile prevazute la art.180din O.U.G. nr. 34 / 2006 cu completarile si modificarile ulterioare.
-Se va prezenta si de catre tertul sustinator, ofertantul asociat, subcontractant;
2) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta: -Completarea formularului nr. 12B, anexa la fisa de date a achizitiei in sectiunea formulare, din care sa reiasa ca operatorii economici nu se afla in una din situatiile prevazute la art.181 lit.a, c¹, d, e din O.U.G. nr. 34 / 2006 cu completarile si modificarile ulterioare;
- Se va prezenta si de catre tertul sustinator (art.181 lit.a, c¹, d din O.U.G. nr. 34 / 2006), ofertantul asociat, subcontractant;
3) Participarea la licitatie cu oferta independenta:
- Completarea Formularului 3 AM ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?;
4) Neincadrarea in prevederile art. 69¹ din O.U.G. nr. 34 / 2006:
- Completarea Formularului nr. 13 ?Declaratieprivind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69¹ dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr 34/2006?
- Se va prezenta si de catre tertul sustinator, ofertantul asociat, subcontractant.
Persoane care aproba/semneaza documente emise in legatura cu procedura de atribuire din cadrul autoritatii contractante: Csegzi Florin, Anghel Ionel, Marginean Petru, Druta Alexandru, Rosca Adrian, Muresan Florica, Fenesan Mircea, Greble Gabriel, Aftimescu Claudiu, Tatar Ciprian, Boca Ionel. 1.Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului, eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertei. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Se poate prezenta original, copie legalizata sau copie conform cu originalul. In cazul in care se prezinta copie conform cu originalul, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire autoritatea contractanta va solicita ofertantului castigator sa prezinte pentru conformitate documentul in original / copie legalizata.
Documentul va fi utilizat si la verificarea situatiei personale a ofertantului.
Persoane juridice/fizice straine vor atasa si urmatoarele documente:
a) copii conform cu originalul si traducere autorizata in limba romana, dupa documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
b) documentele relevante, in original sau copie conform cu originalul si traducere autorizata in limba romana, emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul ofertantul.
Documentele vor fi utilizate si la verificarea situatiei personale a ofertantului.2. Autorizatii emise de ISCIR (pentru loturile 1, 3)/Agent economic autorizat ISCIR (pentru lotul 2) pentru domeniile de activitate necesare indeplinirii contractului (instalare, montare, reparare).
Autorizatiile se solicita in baza prevederilor:
- Art. 8 din Legea 64/2008 privind functionareain conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil- Anexei 1 din PT CR4/2009 ?Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea lucrarilor la instalatii/echipamente"
- Art. 35, punctul 2 din PT A1-2010 (pentru lotul 2);
- Art. 169, punctul 2 din PT C9-2010 (pentru lotul 1, 3);
Ofertantul va prezenta:
- Autorizatii emise de ISCIR (pentru loturile 1, 3)/ Agent economic autorizat ISCIR (pentru loturile 2) pentru domeniile de activitate necesare indeplinirii contractului (instalare, montare, reparare) in copie legalizata.
Se vor prezenta si de catre subcontractant.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
B.Cifra de afaceri:
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani trebuie sa fie cel putin egala cu urmatoarele valori (lei): Lotul 1 = 556.000 leiLotul 2 = 129.000 lei
Lotul 3 = 200.000 lei
Lotul 4 = 72.000 lei
Lotul 5 = 16.000 leiLotul 6 = 25.000 lei
Lotul 7 = 14.000 lei
I.M.M. ? urile beneficiaza de reducere cu 50%, conform Legii 346/14.07.2004. Se va prezenta declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria I.M.M.
Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Cerinta nr. 2
Angajament ferm de sustinere financiara (daca este cazul)Ofertantul va prezenta:
-Angajamentul ferm incheiat (Se va prezenta angajamentul ferm incheiat in original sau copie legalizata).
Persoana care asigura sustinerea financiara va prezenta
urmatoarele documente:
- declaratie privind eligibilitatea;
- declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta;
- declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69¹ din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 34/2006.
Baza legala: art. 186 din O.U.G. 34 / 2006
Capacitatea economico- financiara poate fi sustinuta si de catre o alta persoana, prin angajament ferm ( art. 186 din O.U.G. 34 / 2006)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Operatorul economic va prezenta o declaratie cu cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani: 2010, 2011, 2012.I.M.M. ? urile beneficiaza de reducere cu 50%, conform Legii 346/14.07.2004. Se va prezenta declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria I.M.M.Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.Ofertantul va prezenta: -Angajamentul ferm incheiat (Se va prezenta angajamentul ferm incheiat in original sau copie legalizata).Persoana care asigura sustinerea financiara va prezentaurmatoarele documente: - declaratie privind eligibilitatea;
- declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 dinordonanta;
- declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69¹ din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 34/2006.Baza legala: art. 186 din O.U.G. 34 / 2006
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind capacitateatehnica
Experienta similara
Produse similare livrate in ultimii 3 ani in valoare de cel putin:
Lotul 1 =278.000 lei
Lotul 2 = 64.500 lei
Lotul 3 =100.000 leiLotul 4 = 36.000 lei
Lotul 5 =8.000 leiLotul 6 = 12.900 lei
Lotul 7 =7.000 leiOfertantul va prezenta: -Lista principalelor produse livrate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati (formular nr.12 D).Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Cerinta nr. 2
Certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar care sa confirme livrarile de produse efectuate cuprinse in Lista principalelor produse livrate in ultimii 3 ani
Cerinta nr. 3
Angajament ferm de sustinere a capacitatii tehnice (daca este cazul)Persoana care asigura sustinerea capacitatii tehnice va prezenta urmatoarele documente:
-Declaratie privind eligibilitatea;
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta,
- Declaratieprivind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69¹ dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr 34/2006
Capacitatea tehnica si profesionala poate fi sustinuta si de catre o alta persoana, prin angajament ferm ( art. 190 din O.U.G. 34/2006).
Cerinta nr. 4
Declaratie privind personalul propus pentru executia lucrarilor de montaj, precum si dovada calificarii acestuia, astfel incat sa se incadreze in termenul de finalizare al contractului de achizitie publica.Se va nominaliza persoana de specialitate (subinginer sau inginer) care va conduce lucrarile de executie la fata locului.
Se va prezenta si de catre subcontractant.
Cerinta nr. 5
- Autorizatie valabila la data limita de depunere a ofertelor pentru responsabilul cu supravegherea lucrarilor (pentru loturile 1, 2, 3).
Autorizatia se solicita in baza prevederilor- Anexei 1 din PT CR4/2009 ?Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea lucrarilor la instalatii/echipamente?
- Art. 32, punctul 1, litera a) din PT C2-2010;
- Art. 35, pct. 1, lit. a) din PT A 1 ? 2010Se va prezenta si de catre subcontractant.
Cerinta nr. 6
- Autorizatie valabila la data limita de depunere a ofertelor pentruresponsabil cu avizarea documentatiei tehnice de instalare (RADTI) (pentru loturile 1, 2, 3).
Autorizatiile se solicita in baza prevederilor:
-Art. 169, punctul 1 din PT C9-2010.
Cerinta nr. 8
- Autorizati7 valabila la data limita de depunere a ofertelor pentruresponsabilul cu verificarea tehnica in utilizare a arzatoarelor (RVT) (pentru lotul 1, 2, 3).
Autorizatiile se solicita in baza prevederilor:
- Art. 32, punctul 1, litera b) din PT C2-2010 (pentru lotul 1, 3);
- Art. 35, punctul 1, litera b) din PT A1-2010 (pentru lotul 2).
Cerinta nr. 8
Declaratie prvind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti; daca este cazul de subcontractare, ofertantul caruia i se va atribui acordul cadru va prezenta in copie contractul incheiat in acest sens cu subcontractantul, prin raportare la fiecare lot.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta ?Lista principalelor produse livrate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati (formular nr.12 D).Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.Ofertantul poate prezenta: - certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar care sa confirme livrarile de produse efectuate;
- documente constatatoare emise de catre o autoritate contractanta in conditiileO.U.G. nr. 34/2006.Persoana care asigura sustinerea capacitatii tehnice va prezenta urmatoarele documente: -Declaratie privind eligibilitatea;
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta, - Declaratieprivind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69¹ dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr 34/2006Ofertantul va prezenta: Declaratie privind personalul propus pentru executia lucrarilor de montaj, precum si dovada calificarii acestuia, astfel incat sa se incadreze in termenul de finalizare al contractului de achizitie publica.Se va nominaliza persoana de specialitate (subinginer sau inginer) care va conduce lucrarile de executie la fata locului.Ofertantul va prezenta: - Copie legalizata dupa autorizatia responsabilului cu supravegherea lucrarilor, valabila la data limita de depunere a ofertelor.Ofertantul va prezenta: - Copie legalizata dupa autorizatia responsabilului cu avizarea documentatiei tehnice de instalare (RADTI), valabila la data limita de depunere a ofertelor.Ofertantul va prezenta: Copie legalizata dupa autorizatia responsabilului cu verificarea tehnica in utilizare a arzatoarelor (RVT), valabila la data limita de depunere a ofertelor.Ofertantul va prezenta: - Formularul 12 G
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.09.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.09.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.09.2013 09:30
Locul: Sediul UM 02032 Cluj Napoca, Str. Mos Ion Roata nr. 3-5
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare numita de seful autoritatii contractante-UM02032 Cluj Napoca
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. In cazul incarese depun doua sau mai multe oferte de pret egale se va proceda astfel: - daca sunt depuse doua sau mai multe oferte cu pretul cel mai scazut autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici situati pe primul loc depunerea unei noi oferte de pret, in plic sigilat si marcat corespunzator in termen de 3 zile de la cererea expresa a autoritatii contractante; dupa reofertare se va reface clasamentul in ordinea noilor preturi oferite, in vederea adjudecarii;
- la reofertare preturile vor fi exprimate in lei, cu 2 zecimale;
- ofertele se vor depune in plic sigilat si marcat corespunzator in termen de 3 zile de la cererea expresa a autoritatii contractante;2. ? Nu se acorda avans executantului;3. ? Nu se accepta ajustarea pretului contractului;4. - Contractele subsecvente vor fi atribuite in limita fondurilor bugetare alocate promotentului-achizitor, fara ca promitentul - achizitor sa isi asume obligatia achizitionarii cantitatii minime stabilite, daca nu ii sunt alocate fondurile solicitate de la bugetul de stat sau nu se aproba achizitionarea pe baza listei de investitii, de catre ordonatorul principal de credite;5. ? Achizitorul va efectua plata catre executant in cel mult 60 de zile de la emiterea facturii, daca in acest termen unitatea militara beneficiara a emis N.R.C.D.6. Frecvanta contractelor subsecvente va fi conditionata de alocarea fondurilor solicitate de la bugetul de stat si aprobarea listei de investitii de catre ordonatorul principal de credite.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENTUL JURIDIC / UM 02032 Cluj-Napoca
Adresa postala: Str. Mos Ion Roata, nr. 3-5, Localitatea: Cluj -Napoca, Cod postal: 400397, Romania, Tel. +40 264593275, Fax: +40 264593276
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.07.2013 16:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer