Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord - cadru de servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si capr


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.677.350 RON

Castigatorul Licitatiei: CMV DR. NICOARA CONSTANTIN
Anunt de atribuire numarul 129698/06.12.2011
Informatii anunt de participare asociat 118998
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Constanta
Adresa postala: Sos. Mangaliei nr.78, Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900111, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii, Tel. 0241682417, Email: [email protected], Fax: 0241682119, Adresa internet (URL): www.dsv-constanta.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: activitati sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord - cadru de servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala
Locul principal de prestare: 10 Circumscriptii sanitar veterinare de asistenta din judetul Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea de servicii sanitar-veterinare prevazute in Programul strategic
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 677, 349.8RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere:
2.
Factorii tehnici
60%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S173-283996din09.09.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 43 Denumirea: Acord-cadru de servicii sanitar veterinare la CSVA Amzacea
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR. NICOARA CONSTANTIN
Adresa postala: Str. Complexului, nr. 1, sat Movila Verde, comuna Independenta, jud. Constanta, cod postal ?, Localitatea: Movila Verde, Cod postal: 907147, Romania, Tel. 0744/4344418
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 99040.70 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 42 Denumirea: Acord-cadru de servicii sanitar veterinare la CSVA Baneasa
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR. DUMITRASCU ION
Adresa postala: Str. 1 Mai, nr. 190, sat Ostrov, jud. Constanta, Localitatea: Ostrov, Cod postal: 907220, Romania, Tel. 0768/473356
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 213143.90 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 46 Denumirea: Acord-cadru de servicii sanitar veterinare la CSVA Cogealac
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC VETZONESRL
Adresa postala: Str. Dionisie cel Mic, nr.42, Bl.42, Sc.A, Et.P, Ap.2, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900363, Romania, Tel. 0241/626259
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 485862.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 44 Denumirea: Acord-cadru de servicii sanitar veterinare la CSVA Comana
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR. NICOARA CONSTANTIN
Adresa postala: Str. Complexului, nr. 1, sat Movila Verde, comuna Independenta, jud. Constanta, cod postal ?, Localitatea: Movila Verde, Cod postal: 907147, Romania, Tel. 0744/4344418
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 117652.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 41 Denumirea: Acord-cadru de servicii sanitar veterinare la CSVA Costinesti
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR. PISTOL DUMITRU
Adresa postala: Str. Stefancel Mare, nr. 17, Bl.m7, Sc.C, Ap.38, localitatea Mangalia, jud. Constanta, Localitatea: Mangalia, Cod postal: 905500, Romania, Tel. 0751/266811
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 30694.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 39 Denumirea: Acord-cadru de servicii sanitar veterinare la CSVA Gradina
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR. PISTOL DUMITRU
Adresa postala: Str. Stefancel Mare, nr. 17, Bl.m7, Sc.C, Ap.38, localitatea Mangalia, jud. Constanta, Localitatea: Mangalia, Cod postal: 905500, Romania, Tel. 0751/266811
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 175878.70 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 45 Denumirea: Acord-cadru de servicii sanitar veterinare la CSVA Oltina
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SANVET-ANIVET SRL
Adresa postala: Str. Medeea, nr. 35, Camera 2, Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900154, Romania, Tel. 0723/119888
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 171840.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 47 Denumirea: Acord-cadru de servicii sanitar veterinare la CSVA Tortoman
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR. NAITA DUMITRU
Adresa postala: Str. Mihai Viteazu, nr. 23, localitatea Tortoman, jud. Constanta, Localitatea: Tortoman, Cod postal: 907290, Romania, Tel. 0760/603502
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 146674.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8
Contract nr: 40 Denumirea: Acord-cadru de servicii sanitar veterinare la CSVA Tuzla
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR. PISTOL DUMITRU
Adresa postala: Str. Stefancel Mare, nr. 17, Bl.m7, Sc.C, Ap.38, localitatea Mangalia, jud. Constanta, Localitatea: Mangalia, Cod postal: 905500, Romania, Tel. 0751/266811
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 67618.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9
Contract nr: 38 Denumirea: Acord-cadru de servicii sanitar veterinare la CSVA Mircea Voda
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GEOVET FARMSRL
Adresa postala: Str. Canalului, nr. 2, Piata Centrala nr. 2, localitatea Cernavoda, jud. Constanta, Localitatea: Cernavoda, Cod postal: 905200, Romania, Tel. 0721/265166
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 168944.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
10
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Constanta - Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Str. Traian nr. 31, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel. 0241-551345, Fax: 0241-610241
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al DSVSA Constanta
Adresa postala: Sos. Mangaliei nr. 78, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900111, Romania, Tel. 0241-682417, Email: [email protected], Fax: 0241-682119
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.12.2011 09:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer