Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord - cadru de servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si capr


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
457.594 RON

Castigatorul Licitatiei: Cabinet Medical Veterinar Dr. Spatarelu Moiceanu Nicolae
Anunt de atribuire numarul 143266/08.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138104
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Prahova
Adresa postala: Corlatesti, Nr.11, Ploiesti, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100532, Romania, Punct(e) de contact: Dr. Dascalu Elisa, Tel. +40 0244571751, Email: [email protected], Fax: +40 0244575351, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Sanitar veterinar
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord - cadru de servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala
Locul principal de prestare: Circumscriptiile sanitar veterinare de asistenta din cadrul judetului prahova: Breaza, Drajna si Cerasu
Codul NUTS: RO316 - Prahova
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
457, 593.9RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4050/05.04.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6704 Denumirea: Acord cadru de servicii - CMV Dr. Spatarelu Moiceanu Nicolae
V.1) Data atribuirii contractului 10.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Cabinet Medical Veterinar Dr. Spatarelu Moiceanu Nicolae
Adresa postala: nr. 690, judetul Prahova, Localitatea: Drajna, Cod postal: 107190, Romania, Tel. 0740206626
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 125876.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 222378.90 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 6705 Denumirea: Acord cadru de servicii - SC VOTODAC 25 SRL
V.1) Data atribuirii contractului 10.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC VOTODAC 25 SRL
Adresa postala: B-dul Nicolae Iorga, nr. 83, bl. E13, ap. 10, Judetul Prahova, Localitatea: Valenii de Munte, Cod postal: 106400, Romania, Tel. 0766319570
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 164052.30 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 235215.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Daca o asociere de op. ec. depune o oferta comuna, atunci situatia ec. si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membr. asocierii.Situatia ec. si financiara solicitata va fi centralizata de liderul asocierii prin utilizarea form. 8 din Sect. Formulare.Situatia ec. si financiara se va prezenta si separat de catre fiecare ofertant asociat.Capacitatea ec. si financiara a op. ec. poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre op. ec. si persoana respectiva, op. ec. care beneficiaza de sustinerea situatiei ec. si financiare trebuie sa dovedeasca aceasta, prin prezentarea unui angajament ferm incheiat in forma autentica semnat de catre persoana care il sustine.Form. 13 document semnat, stampilat si inregistrat de catre ofertant.Persoana care sustine financiar op. ec. nu trebuie sa se afle intr-una din situatiile care determina obligatia excluderii din proc. de atribuire.Aut. contractanta va solicita tertului sustinator, doc. prin care acesta face dovada existentei resurselor pe care le va pune la dispozitie conform angajamentului ferm.Daca se constata ca unul sau mai multi ofertanti au omis sa prezinte anumite doc. prin care se confirma indeplinirea cerintelor privind situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia ec. si financiara, capacitatea tehnica sau profesionala, comisia de evaluare va solicita ofert. respectivi sa prezinte doc. care lipsesc. Se acorda un termen rezonabil de timp, de regula in limita a 72ore de la momentul solicitarii, pentru prezentarea doc. care lipsesc. Ofertantul respectiv, care a omis sa prezinte mai mult de 3 dintre doc. solicitate in cadrul doc. de atribuire este respins de catre comisia de evaluare.Oferta desemnata castig. va fi cea care a intrunit punctajul cel mai mare al factorilor de evaluare.Nici o oferta nu poate fi declarata castig. daca nu intruneste cel putin 50% din ponderea factorilor de evaluare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Prahova - Compartimentul Juridic
Adresa postala: str. Corlatesti, nr. 11, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100532, Romania, Tel. +40 244571751, Email: [email protected], Fax: +40 244571751
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.07.2013 10:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer