Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - acord - cadru furnizare medicamente pentru pacientii internati in unitati cu specific infectios si de tbc


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
36.724 RON

Castigatorul Licitatiei: EUROPHARM HOLDING S.A.
Anunt de atribuire numarul 146003/06.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141548
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova
Adresa postala: Calea Bucuresti Nr 126, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200515, Romania, Punct(e) de contact: Cosmin Vasiluta, Tel. +40 0251461003, Email: [email protected], Fax: +40 0251461003, Adresa internet (URL): http: //www.vbabes-cv.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
unitate sanitara - spital clinic
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
acord - cadru furnizare medicamente pentru pacientii internati in unitati cu specific infectios si de tbc
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: spitalul clinic victor babes craiova strada calea bucuresti nr 126 craiova dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
acord cadru pentru furnizarea medicamentelor utilizate la tratamentul pacientilor internati in unitati cu specific infectios si de tbc
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33692400-1 - Solutii pentru perfuzii (Rev.2)
33651100-9-Antibacterieni pentru uz sistemic (Rev.2)
33692700-4-Solutii de glucoza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
36, 724RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
xxx
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 315 Denumirea: acord cadru furnizare medicamente pentru pacientii internati in unitati cu specific infectios si de
V.1) Data atribuirii contractului 15.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EUROPHARM HOLDING S.A.
Adresa postala: Str.Ionescu Crum, nr. 1. et. 1, turnul 1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500419, Romania, Tel. +40 268307508, Email: [email protected], Fax: +40 268307513
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 66616.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25264.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 3, 4
Contract nr: 316 Denumirea: acord cadru furnizare medicamente pentru pacientii internati in unitati cu specific infectios si de
V.1) Data atribuirii contractului 15.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
POLISANO S.R.L.
Adresa postala: Str.9 Mai Bl.77, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550201, Romania, Tel. 0269210384, Email: [email protected], Fax: 0269215869, Adresa internet (URL): http: //www.polisano.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 66616.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11460.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Plata facturilor se va face cu OP in termen de 60 (saizeci) zile de la primirea facturii. Pentru plata facturilor operatorul economic trebuie sa aiba cont deschis la Trezorerie. Termenul de livrare nu poate fi mai mare de 5 zile de la emiterea si transmiterea comenzilor catre furnizori. Departajarea ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: Oferta financiara poate fi modificata la solicitarea expres a comisiei de evaluare si numai in cazul in care pentru un anumit produs exista doi sau mai multi operatori economici care au depus oferte egale (numai in cazul in care exista egalitate pentru cel mai scazut pret); noua oferta de pret se depune pe www.e-licitatie.ro in formatul stabilit de SEAP.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes Craiova" -Biroul Achizitii
Adresa postala: Str Calea Bucuresti Nr 126, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200515, Romania, Tel. +40 251461003, Fax: +40 251461003
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.11.2013 15:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer