Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord - cadru pentru furnizarea de energie electrica pentru perioada mai 2013 - aprilie 2017


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.218.210 RON

Castigatorul Licitatiei: TINMAR - IND S.A.
Anunt de atribuire numarul 142086/17.04.2013
Informatii anunt de participare asociat 135670
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Penitenciarul Bucuresti Rahova
Adresa postala: Soseaua Alexandria nr. 154 sector 5 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051527, Romania, Punct(e) de contact: Paul Danciu, Tel. +40 214200810, In atentia: Darie Denis Alexandru, Email: [email protected], Fax: +40 214203173, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord - cadru pentru furnizarea de energie electrica pentru perioada mai 2013 - aprilie 2017
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Penitenciar Bucurest Rahova, sos. Alexandria, nr. 154, sector 5, Bucuresti. Punct de consum-Gaz Bragadiru, com Bragadiru, jud Ilfov.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord-cadru cu reluarea competitiei incheiat cu minim 3 si maxim 6 operatori economici pe o durata de maxim 48 luni de la data de 01.05.2013 pana la 30.04.2017, in vederea atribuirii de contracte subsecvente anuale de furnizare energie electrica. Cantitatile maxime aferente contractelor subsecvente sunt: - contract subsecvent nr. 1 (01.05.-31.12.2013) - 1954.4 Mwh;
- contract subsecvent nr. 2 (01.01.-31.12.2014) - 3110.1 Mwh;
- contract subsecvent nr. 3 (01.01.-31.12.2015) - 3110.1 Mwh;
- contract subsecvent nr. 4 (01.01.-31.12.2016) - 3110.1 Mwh;
- contract subsecvent nr. 5 (01.01.-30.04.2017) - 1155.7 Mwh.In functie de alocatiile bugetare unitatea achizitoare poate incheia un numar mai mare de contracte subsecvente acordului-cadru.In cazul reluarii competitiei criteriul de atribuire a contractului subsecvente este , ,pretul cel mai scazut". Semnatarii acordului-cadru au obligatai prezentarii, pana la data specificata in invitatia de reofertare, la sediul unitatii, plicul cu propunerea financiara. Propunerea financiara (valoarea ofertei, fara tva) se va calcula astfel: a) Se va lua in considerare cantitatea de energiei solicitata pentru contractul subsecvent respectiv, valoarea propuneri financiare, calculandu-se pe baza pretului unitar/Mwh, fara tva, care va cuprinde: pretul de baza, la care se adauga: tarifele reglementate pentru zona de distributie ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA, contravaloarea certificatelor verzi - calculate conform Legi 134/2012, contravaloareacogenerarii de inalta eficienta - valoare reglementata pentru anul respectiv alte taxe stabilite de reglementarile in vigoare;b) contractul subsecvent se va incheia cu operatorul economic semnatar al acordului-cadru care a prezentat valoarea propuneri financiare cea mai scazuta, conform criteriului de atribuire.Calendarul estimativ de incheiere a contractelor subsecvente este: ContractData solicitariiData limita deData estimata aPerioada desubsecventunei noi oferte transmitere a oferteiincheierii contractuluiderulareContract subsecvent anul 2013Aprilie 201301.05. ? 31.12. 2013Contract subsecvent anul 201420.11.2013 26.11.2013 29.11.2013 01.01.- 31.12.2014Contract subsecvent anul 201520.11.2014 26.11.2014 28.11.2014 01.10.- 31.12.2015Contract subsecvent anul 201620.11.2015 26.11.2015 30.11.2015 01.01.- 31.12.2016Contract subsecvent anul 201721.11.2016 25.11.2016 30.11.2016 01.01.- 30.04.2017
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09310000-5 - Electricitate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 218, 209.54RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2012/S213-352037din06.11.2012
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S039-062239din23.02.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: I/48110 Denumirea: Acord-cadru furnizare energie electrica 2013-2014
V.1) Data atribuirii contractului 08.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TINMAR - IND S.A.
Adresa postala: Calea Victoriei, nr.155, bl.D1, tronson6, et.5, camera11, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014281, Romania, Tel. +40 0213180772, Email: [email protected], Fax: +40 0213180771, Adresa internet (URL): www.tinmar.ro
ENNET GRUP SRL
Adresa postala: STR. VISARION NR. 26, ET.1, AP. 2, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010422, Romania, Tel. 021/3179849, Email: [email protected], Fax: 021/3190999
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6220200.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6218209.54 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
a) In cazul ofertarii propuneri financiare, prin mijloace financiare, in SEAP, pentru stabilirea celor 6 operatori economici cu care se va incheia acordul-cadru, procedura de departajare a oferelor clasate pe locul 6 (in cazul in care sunt prezentate pe acest loc doua sau mai mult de 6 oferte admisibile care au preturi egale) modalitatea de departajare a oferteor este urmatoarea: - autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe locul 6 imbunatatireapropunerilor financiare; imbunatatirea nu poate fi facuta decat pana la nivelulofertei anterioare clasate pe locul 5 din clasament;
- documentele cu propunerile financiare imbunatatite vor fi transmise unitatiiachizitoare la sediul sau, in plic inchis, in maxim o zi de la primirea solicitarii scrise;
- daca si dupa desfasurarea etapei de mai sus, ofertele clasate pe locul 6 nu suntdepartajate, pentru stabilirea clasamentului se va lua in considerare oferta care aprezentat procentul de abatere din banda cel mai mare.b) in cazul reofertarii preturilor, pentru incheierea contractelor subsecvente acordului-cadru (atat pentru primul contract subsecvent, cat si pentru urmatoarele), autoritatea contractanta va solicita, in scris, operatorilor economici semnatari ai acordului - cadru, care au preturile clasate pe primul loc egale, sa prezinte, in scris, noi preturi.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consilierul juruduc al Penitenciarului Bucuresti Rahova
Adresa postala: sos. Alexandria, nr. 154, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051543, Romania, Tel. +40 214200810, Email: [email protected], Fax: +40 214202428
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.04.2013 12:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer