Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord -cadru de prestari servicii spalatorie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
N/A RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. Salcprest S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 135749/27.07.2012
Informatii anunt de participare asociat 126954
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL "DR.GAVRIL CURTEANU"
Adresa postala: Str.Corneliu Coposu, nr.12, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410469, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii Publice, Tel. +40 259267903, In atentia: Taussig Laszlo, Email: [email protected], Fax: +40 0259267903, Adresa internet (URL): www.scmo.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord -cadru de prestari servicii spalatorie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Louis Pasteur nr. 26
Codul NUTS: RO111 - Bihor
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestari servicii de spalatorie si curatatorie uscata : colectare , transport, spalare, dezinfectie, calcare si din nou transport pentru lenjeria spitalului : lenjerie de pat, prosoape, echipament de lucru pentru personalul din cantina si articole specifice blocului alimentar - fete de masa, servetele, aleze, saltele, cuverturi si huse protectie pat, mocheta, paturi , plapume, conform Caiet de Sarcini siPropunere Tehnica prezentata de catre prestatorLocatii :1. Str. Izvorului nr. 572. Louis Pasteur nr. 263. Aleea Strandului nr. 84. Str. Tribunalului nr. 185. Str. Republicii nr. 376. Altele
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
98310000-9 - Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 1, 920, 000 RON si 1, 920, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare simplificat
Numarul anuntului in JO: 2012/S97-162028din23.05.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 135749 Denumirea: servicii de spalatorie si curatatorie uscata
V.1) Data atribuirii contractului 23.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. Salcprest S.R.L.
Adresa postala: str. Randunicii, nr.1, Localitatea: Alesd, Cod postal: 421564, Romania, Tel. 0259-341540
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 192000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 5
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Atribuirea contractului de achizitie publica se va realiza pe baza criteriului: ? PRETUL CEL MAI SCAZUT ?, la preturi egale clasate pe primul loc se va reoferta cu plicuri inchise Orice ofertant care a obtinut un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei are dreptul de a solicita, in scris, clarificari privind elementele cuprinse in aceasta. Solicitarile se transmit la sediul organizatorului Fax: 0259/267.903. Informatii la Birou de Achizitii Publice. Autoritatea contractata are obligatia de a transmite raspunsul la solicitarile de clarificari cu cel putin 6 zile lucratoare inainte de data limita pentru depunerea ofertelor, Comunicarea prin care se transmite informarea se face prin fax. Ofertantii castigatori vor fi informati cu privire la acceptarea ofertei prezentate, iar ofertantii a caror oferta nu a fost declarata castigatoare vor fi informati cu privire la motivele care au stat la baza deciziei respective. Organizatorul procedurii are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica cu ofertantii a caror oferta a fost stabilita castigatoare dupa implinirea termenului de 10 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii conform prevederilor art.206-207 din OUG nr.34/2006. Acordul-Cadru se va incheia pe o perioada de 3 ani calendaristici, respectiv 2012-2015, cu posibilitate de prelungire In conformitate cu art.6, alin.3, literele a), b), c), d) din HGR 925/2006 se solicita acordul ofertantului de a prelungi termenul contractului cu 12 luni si de a suplimenta cantitatile contractate in limita fondurilor alocate in acest sens.Modalitate de plata - 60 de zile de la inregistrarea facturii la secretariatul beneficiarului
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu
Adresa postala: Str.Corneliu Coposu nr.12, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410469, Romania, Tel. +40 0259267903, Email: [email protected], Fax: +40 0259267903, Adresa internet (URL): www.scmo.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.07.2012 11:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer