Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru - Furnizare gaze naturale


Anunt de intentie numarul 26686/05.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
Jandarmeria Romana - U.M. 0260 Bucuresti
Adresa postala: Str. Jandarmeriei, Nr. 9-11, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013894, Romania, Punct(e) de contact: Constantin CALIN, Tel. +40 214096256, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213191413, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Acord cadru - Furnizare gaze naturale
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Furnizare
Locul principal de livrare sau de executare : Str. Jandarmeriei, Nr. 9-11, Sector 1, Bucuresti , Cod postal: 013894 , Romania.
Cod NUTS: RO321 - Bucuresti
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 2, 400, 000RON
Gaze naturale: consum estimat (48 luni): 16000000 kwh.
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
09123000-7 - Gaze naturale (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 02.06.2014
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.7)
Informatii suplimentare
1. categoria de consum - B4; 2. presiunea de furnizare a gazelor naturale (bar) - 0.02 si 2; 3. presiunea minima tehnologica (bar) - 0.30; 4.presiunea de avarie (bar) - 0.02.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. situatia economico - financiara a ofertantului: - documente relevante aferente ultimului an financiar incheiat, vizate si inregistrate de organele competente, prin care operatorul economic isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.- media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului intr-o perioada anterioara, care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani financiari incheiati, in masura in care informatiile respective sunt disponibile. Autoritatea contractanta solicita ca media cifrei de afaceri pentru ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu 600.000, 00 RON;2. capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;
- ofertantul are obligatia de a prezenta licenta de furnizare a gazelor naturale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, emisa de ANRE, valabila la data limita de depunere a ofertelor3. capacitatea tehnica ?i/sau profesionala: - prezentarea listei cuprinzand principalelor livrari de gaze naturale efectuate in ultimii 3 ani. Prezentarea cel putin a unui document, (documente constatatoare, recomandari, etc. emise de beneficiar) prin care saconfirme furnizarea unei cantitati de gaze naturale cel putin egala cu 4.000.000 kwh/an.-dovada ca furnizorul are contractata si accesibila, cantitatea estimata de gaze naturale precum si dovada ca are relatii contractuale cu Operatorul de transport si de sistem si cu Operatorul de distributie prin care se asigura fluxul de gaze naturale la punctul de consum, in conformitate cu prevederile Legii nr. 123 din 10.07.2012 privind energia electrica si a gazelor naturale, actualizata.
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmssf.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.02.2014 10:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer