Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru ? Reactivi chimici


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
352.177 RON

Castigatorul Licitatiei: Omnivet Impex S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 148003/17.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143668
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca
Adresa postala: str. Emil Isac, nr. 13, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400023, Romania, Punct(e) de contact: Birou achizitii, Tel. +40 264597256, In atentia: Ec. Olimpia Butnar ; Ing. Budai Ioan, Email: [email protected], Fax: +40 264430896, Adresa internet (URL): www.umfcluj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru ? Reactivi chimici
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Magazia Chimicale, str. Pasteur , nr 4, cam.8, parter, Municipiul Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lotul 1:1. Kit de 24 placi PCR Array pentru evaluarea de miARN-uri2. Kit pentru reactia de revers transcriere a ARN-ului total3. Kit control miRNeasy10 pmolliofilizat deCLotul 2:1. Kit pentru detectie imunohistochimica2. Solu?ie tampon Tris cu pH 7, 6utilizata in imunohistochimie3. Solu?ie tampon de citrat cu pH 6, utilizata pentru pretratamentul ?esutuluiLotul 3:1. Lichid de curatare optimizat2. Lichid de teaca optimizat3. Kit pentru evaluare proteine in sistem multiplexLotul 4:1. Sonde UPL2. Kituri de sinteza cDNA3. Kit LightCycler TaqManLotul 5:1. L-Glutamina2. Dimethyl Sulfoxide Plant3. Cloroform puritate analitica4. Etanol absolut (100%)5. Tripsin-EDTA 0.25% X6. Ser fetal bovin7. PBS (Dulbeccos` Phosphate)8. PBS (Dulbeccos` Phosphate Buffered Saline) 10X concentrate9. DMEM cu 4, 5g glucoza10. DMEM cu 1g glucoza11. NEA solutie de aminoacizi non-esential12. RPMI-1640 Medium13. Mixture F-12 Ham14. Penicilina-Streptomicina15. Glicerol pt. electroforeza16. Acrilamida/bis-acrilamidaLotul 6:1 Kit solutie de spalare lame CGH2. Referinta universala pentru miARN3. Solutie necesara pentru spalarea si protectia suprafetelor active a lamelor microarray4. Reactiv de hibridare sonde microarray de CGH pe lame microarray5. Reactiv necesar imbunatatirii reactiei de sinteza a sondelor6. Marker de greutate de ARN pentru analiza ARNcu ajutorul chipurilorLotul 7:1.Gena Alias2. Gena Alias : BCC7, LFS1, P53, TRP533. Trireagent pentru izolarea ARN-ul4. P53 siRNA5. Sistem de purificare a ampliconilor PCR6. Solutie de decontaminare RNase7. TNF-alpha siARN8. Produs validat pentru inhibitia specifica a p53 siRNA9. Produs validat pentru inhibitia specifica a EGFR si RNA10. Mediu (MEM) imbunatatit11. Mixt nutrient F-12 Ham12. Thiazolyl blue tetrazolium bromide13. Solutie de amino acizi nonesentiali14. Insulina transferinaselenit15. Mediu cu sare Earle16. Mediu basal pentru celule endoteliale fara ser17. Supliment lichid pentru diferentiere neuronala18.Supliment pentrudiferentiere neuronala (50X)19. Mediu de montare20. Trireagent pentru izolarea ARN-ul21. Gel pentru evaluarea calitatii ADN-ului22. Colorant pentru evaluarea calitatii ADN-ului genomic23. Filtru de analiza a migrarii ADN-ului genomic24. Control pentru evaluarea calitativa a ADN-uluiLotul8:1.Factor de crestere al fibroblastilor
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696300-8 - Reactivi chimici (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
352, 176.88RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
20-2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 41483 Denumirea: Reactivi chimici
V.1) Data atribuirii contractului 30.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Omnivet Impex S.R.L.
Adresa postala: Str. Chimirului, nr. 14, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 052041, Romania, Tel. 021-2115283, Email: [email protected], Fax: 021-2115283
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 53780.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 53540.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 41485 Denumirea: reactivi chimici
V.1) Data atribuirii contractului 30.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIST LIFE SCIENCE S.R.L.
Adresa postala: STR. ION URDAREANU, NR.34, ETAJ 3, SECT.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050688, Romania, Tel. +40 214103033, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 214103038, Adresa internet (URL): www.medist-ls.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 26460.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 26214.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 41486 Denumirea: reactivi chimici
V.1) Data atribuirii contractului 30.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROCHE ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: str.PRESEI LIBERE nr.3-5 cladirea City Gate turnul de sud etajele 4A, 5 si 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020335, Romania, Tel. +40 0372177930, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0372177959, Adresa internet (URL): www.roche.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 83900.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 83900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 41481 Denumirea: reactivi chimici
V.1) Data atribuirii contractului 30.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
REDOX RESEARCH & ANALYTIC S.R.L.
Adresa postala: Calea Calarasilor, Nr.46, Et.2, Ap.2, Sect.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030611, Romania, Tel. +40 0213231648, Email: [email protected], Fax: +40 0213235206, Adresa internet (URL): www.redox.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 41400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 38420.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 41484 Denumirea: Reactivi chimici
V.1) Data atribuirii contractului 30.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Agilrom Scientific S.R.L.
Adresa postala: Sos. Pipera-Tunari, Nr. 1H, Complex Vile Class, Vila P09, Localitatea: Voluntari, Cod postal: 077190, Romania, Tel. 021.269.12.77, Email: [email protected], Fax: 021.269.12.99, Adresa internet (URL): http: //www.agilrom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 29800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 29730.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 41487 Denumirea: Reactivi chimici
V.1) Data atribuirii contractului 30.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ANTISEL RO SRL
Adresa postala: STR. BUDILA , NR.12 , ETAJ P , SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 024095, Romania, Tel. +40 213001112, Email: [email protected], Fax: +40 213101118
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 114835.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 111469.58 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 68 Denumirea: Reactivi chimici
V.1) Data atribuirii contractului 06.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
REDOX RESEARCH & ANALYTIC S.R.L.
Adresa postala: Calea Calarasilor, Nr.46, Et.2, Ap.2, Sect.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030611, Romania, Tel. +40 0213231648, Email: [email protected], Fax: +40 0213235206, Adresa internet (URL): www.redox.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8902.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect cu finantare nerambursabila Contract de finantare 228/06.08.2010, proiect nr. 709 cod SMIS 12683, cu titlul ? Impactul clinic si economic al identificarii profilelor moleculare transcriptomice si proteomice in terapia neoadjuvanta a cancerului de san triplu negativ? BREASTIMPACT
VI.2) Alte informatii
In situatia in care pe primul loc se claseaza 2 sau mai multe oferte cu acelasi pret comisia va solicita clarficiari prin inetermediul facilitatilor SEAP , incarcarea de catre ofertantii in cauza a unor documente ce vor contine o noua propunere financiara.Autoritatea contractanta va avea in vedere si va permite formularea de amendamente cu privire la clauzele specifice odata cu depunerea ofertei
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea de Medicina si Farmacie ?Iuliu Hatieganu? - Oficiul juridic
Adresa postala: str. Emil Isac, nr. 13, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400023, Romania, Tel. +40 264597256-2133, Email: [email protected], Fax: +40 264430896
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.01.2014 10:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer