Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru- servicii de proiectare pentru obiectivul de investitie: LUCRARI DE INTERVENTIE(demolare, consolidare, modernizare, RK) si EXTINDERE la imobilul Judecatoriei Buftea


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
360.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC PACIC PROIECTARE SI ANTREPRIZA CONSTRUCTII INDUSTRIALE SI CIVILE SRL
Anunt de atribuire numarul 114368/27.02.2013
Informatii anunt de participare asociat 134155
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CURTEA DE APEL BUCURESTI
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 5, SECTOR 4, BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Punct(e) de contact: DOINA ERHAN, Tel. +40 0213192697, Email: [email protected], Fax: +40 0213192697, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru- servicii de proiectare pentru obiectivul de investitie: LUCRARI DE INTERVENTIE(demolare, consolidare, modernizare, RK) si EXTINDERE la imobilul Judecatoriei Buftea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Judecatoria Buftea, str. Stirbei Voda nr. 16, oras Buftea, judet Ilfov.
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru executia de lucrari de interventie si extindere la imobilul judecatoriei Buftea
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
360, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1/M1/340/11.01.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare simplificat
Numarul anuntului in JO: 2011/S16-025026din25.01.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9 Denumirea: ACORD - CADRU DE SERVICII
V.1) Data atribuirii contractului 01.07.2011
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PACIC PROIECTARE SI ANTREPRIZA CONSTRUCTII INDUSTRIALE SI CIVILE SRL
Adresa postala: STR. ALEXANDRU XENOPOL NR. 4, SECTOR 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010473, Romania, Tel. +40 0213260795, Email: [email protected], Fax: +40 0213260798, Adresa internet (URL): www.pacic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 850000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 360000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 4
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
SERVICII DE PROIECTARE LA SPECIALITATEA REZISTENTA
Contract nr: 10 Denumirea: CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII NR. 1
V.1) Data atribuirii contractului 01.07.2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PACIC PROIECTARE SI ANTREPRIZA CONSTRUCTII INDUSTRIALE SI CIVILE SRL
Adresa postala: STR. ALEXANDRU XENOPOL NR. 4, SECTOR 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010473, Romania, Tel. +40 0213260795, Email: [email protected], Fax: +40 0213260798, Adresa internet (URL): www.pacic.ro
SC POPP SI ASOCIATII SRL
Adresa postala: STR. PESCARUSULUI NR. 4, BLOC B20, AP. 38, SECTOR 1, Localitatea: BNUCURESTI, Cod postal: 010737, Romania, Tel. +40 0213178828, Email: [email protected], Fax: +40 0213178830, Adresa internet (URL): www.popp-si-asiciatii.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 850000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 86520.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 46 Denumirea: CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII NR. 2
V.1) Data atribuirii contractului 28.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PACIC PROIECTARE SI ANTREPRIZA CONSTRUCTII INDUSTRIALE SI CIVILE SRL
Adresa postala: STR. ALEXANDRU XENOPOL NR. 4, SECTOR 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010473, Romania, Tel. +40 0213260795, Email: [email protected], Fax: +40 0213260798, Adresa internet (URL): www.pacic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 850000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 217200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 25 Denumirea: CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII NR. 3
V.1) Data atribuirii contractului 06.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PACIC PROIECTARE SI ANTREPRIZA CONSTRUCTII INDUSTRIALE SI CIVILE SRL
Adresa postala: STR. ALEXANDRU XENOPOL NR. 4, SECTOR 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010473, Romania, Tel. +40 0213260795, Email: [email protected], Fax: +40 0213260798, Adresa internet (URL): www.pacic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 850000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 52920.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul Natoinal de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 0213100464, Fax: +40 0213104462, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul de Mediere
Adresa postala: Str. Cuza Voda nr. 64, sector 4., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040285, Romania, Tel. +40 0213302560, Email: [email protected], Fax: +40 0213302580, Adresa internet (URL): www.cmediere.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, sector 4., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel. +40 0213195176, Email: [email protected], Fax: +40 0213195176, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.02.2013 09:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer