Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD-CADRU 27 LOTURI DE " Mentenanta echipamente de comunicatii tip HARRIS"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.143.581 RON

Castigatorul Licitatiei: INTERACTIVE SYSTEMS & BUSINESS CONSULTING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146298/18.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142845
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii - Unitatea militara 02415 Bucuresti
Adresa postala: str. Drumul Taberei, nr. 7 ? 9, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061352, Romania, Punct(e) de contact: Ionel CEAUSU, Tel. +40 213195959-266, In atentia: Biroului achizitii echipamente, sisteme si lucrari, Email: [email protected], Fax: +40 213195708, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACORD-CADRU 27 LOTURIDE " Mentenanta echipamente de comunicatii tip HARRIS"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Bucuresti, str. Floare de colt, nr.1, sector 5
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii de atribuire il reprezinta atribuirea acordului/acordurilor cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente pentru prestarea de" Mentenanta echipamente de comunicatii tip HARRIS", defalcata pe 27 loturi.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50330000-7 - Servicii de intretinere a echipamentului de telecomunicatii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 143, 580.71RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S123-210983din21.06.2013
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S175-302437din10.09.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A-9287 Denumirea: Acord cadru de servicii Mentenanta echipamente de comunicatii tip Harris loturile 9, 10, 11, 14, 17, 22
V.1) Data atribuirii contractului 06.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INTERACTIVE SYSTEMS & BUSINESS CONSULTING S.R.L.
Adresa postala: Calea Rahovei, Nr. 266-268, Corp 104, Et.1, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050912, Romania, Tel. +40 214565060, Email: [email protected], Fax: +40 214565070, Adresa internet (URL): www.intersystems.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3846373.51 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1782417.70 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9
Contract nr: A-9287 Denumirea: Acord cadru de servicii Mentenanta echipamente de comunicatii tip Harris loturile 9, 10, 11, 14, 17, 22
V.1) Data atribuirii contractului 06.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INTERACTIVE SYSTEMS & BUSINESS CONSULTING S.R.L.
Adresa postala: Calea Rahovei, Nr. 266-268, Corp 104, Et.1, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050912, Romania, Tel. +40 214565060, Email: [email protected], Fax: +40 214565070, Adresa internet (URL): www.intersystems.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 665729.69 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 619212.08 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
10
Contract nr: A9287 Denumirea: Acord cadru de servicii Mentenanta echipamente de comunicatii tip Harris loturile 9, 10, 11, 14, 17, 22
V.1) Data atribuirii contractului 06.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INTERACTIVE SYSTEMS & BUSINESS CONSULTING S.R.L.
Adresa postala: Calea Rahovei, Nr. 266-268, Corp 104, Et.1, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050912, Romania, Tel. +40 214565060, Email: [email protected], Fax: +40 214565070, Adresa internet (URL): www.intersystems.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 940114.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 938678.46 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
14
Contract nr: A-9287 Denumirea: Acord cadru de servicii Mentenanta echipamente de comunicatii tip Harris loturile 9, 10, 11, 14, 17, 22
V.1) Data atribuirii contractului 06.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INTERACTIVE SYSTEMS & BUSINESS CONSULTING S.R.L.
Adresa postala: Calea Rahovei, Nr. 266-268, Corp 104, Et.1, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050912, Romania, Tel. +40 214565060, Email: [email protected], Fax: +40 214565070, Adresa internet (URL): www.intersystems.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 85562.99 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 83235.28 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
17
Contract nr: A-9287 Denumirea: Acord cadru de servicii Mentenanta echipamente de comunicatii tip Harris loturile 9, 10, 11, 14, 17, 22
V.1) Data atribuirii contractului 06.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INTERACTIVE SYSTEMS & BUSINESS CONSULTING S.R.L.
Adresa postala: Calea Rahovei, Nr. 266-268, Corp 104, Et.1, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050912, Romania, Tel. +40 214565060, Email: [email protected], Fax: +40 214565070, Adresa internet (URL): www.intersystems.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 547709.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 544310.76 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
11
Contract nr: A-9287 Denumirea: Acord cadru de servicii Mentenanta echipamente de comunicatii tip Harris loturile 9, 10, 11, 14, 17, 22
V.1) Data atribuirii contractului 06.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INTERACTIVE SYSTEMS & BUSINESS CONSULTING S.R.L.
Adresa postala: Calea Rahovei, Nr. 266-268, Corp 104, Et.1, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050912, Romania, Tel. +40 214565060, Email: [email protected], Fax: +40 214565070, Adresa internet (URL): www.intersystems.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 191441.47 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 175726.43 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
22
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.12.2013 10:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer