Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru 3 ani mentenanta RTP/RMNC


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
49.248.552 RON

Castigatorul Licitatiei: MARCTEL-S.I.T. S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 111477/16.02.2011
Informatii anunt de participare asociat 102028
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii - Unitatea militara 02415 Bucuresti
Adresa postala:  str. Drumul Taberei, nr. 7 ? 9, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  061352, Romania, Punct(e) de contact:  conducerea UM 02415 Bucuresti, Tel. +40 21 319 59 59 int. 147, In atentia:  Sectia Achizitii Publice, Email:  [email protected], Fax:  +40 21 319 57 08, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru 3 ani mentenanta RTP/RMNC
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Preponderent teritoriul national
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Mentenanta la Reteaua Permanenta de Transmisiuni din cadrul Retelei Militare Nationale de Comunicatii. Mentenanta include atat activitati de preventie cat si de interventie (reparatii la cadere)a echipamentelor de comunicatii, de electroalimentare si a infrastructurii
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50334400-9 - Servicii de intretinere a sistemelor de comunicatii (Rev.2)
50532300-6-Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
49, 248, 552RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2010/S23-032876din03.02.2010
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2019/S226-345721din20.11.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A/s 456 Denumirea: Acord cadru 3 ani mentenanta RTP/RMNC
V.1) Data atribuirii contractului 2/1/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MARCTEL-S.I.T. S.R.L.
Adresa postala:  Str.Dr.Louis Pasteur, nr.8, et.1-2, sect.5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050535, Romania, Tel. 021 4109540, Email:  [email protected], Fax:  021 4109510, Adresa internet (URL):  www.marctel.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 49400000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 49248552.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Caietul de sarcini este clasificat SECRET DE SERVICIU, nu se ataseaza la prezentul anunt publicat pe www.e-licitatie.ro Aceasta este acesibil doar operatorilor economici care detin aviz de securitate eliberat de Autoritatea Desemnata de Securitate din Ministerul Apararii Nationale . Baza legala: Hotararea Guvernului Romaniei 78/2002 art. 15. Procedura de obtinere a avizului se initiaza la cererea scrisa a operatorilor economici, pe baza chestionarului de securitate prevazut in anex a25 din HG 585/2002, si poate dura pana la 15 zile lucratoare. Detalii suplimentare se pot obtine de la Biroul Protectie Informatii din UM 02415 Bucuresti, tel. +40213195959 int 199. Persoana care va ridica caietul de sarcini trebuie sa detina documente de acces la informatii clasificate Secret de serviciu, eliberate de operatorul economic pe care il reprezinta.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti-Sectia a ? IX ? a Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Strada Splaiul Independentei, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040011, Romania, Tel. +40214083781, Fax:  +40214083781, Adresa internet (URL):  www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti-Sectia a ? IX ? a Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Strada Splaiul Independentei, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040011, Romania, Tel. +40214083781, Fax:  +40214083781, Adresa internet (URL):  www.tmb.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consilier juridic/autoritate contractanta
Adresa postala:  Strada Drumul Taberei nr. 7-9, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  061352, Romania, Tel. +40213195959, Fax:  +40213195708
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2011 13:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer