Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD CADRU AVAND CA OBIECT ACHIZITIA DE LEMNE DE FOC DE ESENTA TARE PENTRU AJUTOARE DE INCALZIRE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
597.700 RON

Castigatorul Licitatiei: SC AGROFLOR SRL
Anunt de atribuire numarul 141159/21.03.2013
Informatii anunt de participare asociat 134735
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SERVICIUL PUBLIC CRESE ASISTENTA SOCIALACULTURA SPORTIGIENA PUBLICA
Adresa postala: STR. DELFINULUI NR.1, Localitatea: Mangalia, Cod postal: 905500, Romania, Punct(e) de contact: Florentina Martin, Tel. +40 241752785, In atentia: Florentina Martin, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 241752785, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACORD CADRU AVAND CA OBIECT ACHIZITIA DE LEMNE DE FOC DE ESENTA TARE PENTRU AJUTOARE DE INCALZIRE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Loco beneficiar, Municipiul Mangalia
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord-cadru furnizare lemne de foc pentru persoanele beneficiare de ajutor de incalzire.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03413000-8 - Lemn de foc (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
597, 700RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S000-141159din17.12.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4 Denumirea: Acord-cadru furnizare lemne de foc de esenta tare
V.1) Data atribuirii contractului 04.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC AGROFLOR SRL
Adresa postala: CALARASI LOC.LEHLIU GARA STR.NICOLAE TITULESCU NR.63, Localitatea: LEHLIU GARA, Cod postal: 915300, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 642850.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 597700.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In situatia in care se constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza, reofertarea produselor in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.- Comisia de evaluare isi va desfasura activitatea in conformitate cu prevederile capitolului VI din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.- Pentru verificarea modului de indeplinire a criteriilor de calificare si selectie sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate , autoritatea contractanta are dreptul de a solicita clarificari/completari ale documentelor prezentate de ofertant (conform art 201 OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare) .- In cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu produsul care urmeaza sa fie furnizat, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantului, in scris si inainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizari pe care le considera semnificative cu privire la oferta, precum si de a verifica raspunsurile care justifica pretul respectiv. (conform art 202 OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare).- Netransmiterea clarificarilor/documentelor solicitate ulterior de catre autoritatea contractanta in termenul cerut, are drept consecinta respingerea ofertei .- Autoritatea contractanta va stabili ofertele castigatoare dintre ofertele declarate admisibile , luand in considerare criteriul de atribuire ?pretul cel mai scazut?.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Constanta, Sectia Comerciala
Adresa postala: Str. Traian, Nr. 35, Localitatea Constanta, Cod Postal 900743, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel. +40 241617760, Fax: +40 241619628
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Public Crese, Asistenta Sociala, Cultura Sport, Igiena Publica -Oficiul juridic
Adresa postala: str. Delfinului , nr.1, Localitatea: Mangalia, Cod postal: 905500, Romania, Tel. +40 241752785, Fax: +40 241752785
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.03.2013 10:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer