Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord-cadru avand ca obiect furnizare de carburant auto (motorina Euro 5 SR EN 590 si benzina fara plumb Co minim 95 SR EN 228) pe baza de carduri pentru parcul auto al ANV (aparat central)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.489.121 RON

Castigatorul Licitatiei: LUKOIL ROMANIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143180/25.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138624
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala a Vamilor
Adresa postala: str. Matei Millo nr. 13 , sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010144, Romania, Punct(e) de contact: Olga Micu, Tel. +40 213102778, In atentia: Nastase Alexandru, Email: [email protected], Fax: +40 213102778, Adresa internet (URL): www.customs.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru avand ca obiect furnizare de carburant auto (motorina Euro 5 SR EN 590 si benzina fara plumb Co minim 95 SR EN 228) pe baza de carduri pentru parcul auto al ANV (aparat central)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Statiile de alimentare ale operatorului economic declarat castigator
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru avand ca obiect furnizare de carburant auto (motorina Euro 5 SR EN 590 si benzina fara plumb Co minim 95 SR EN 228) pe baza de carduri pentru parcul auto al ANV (aparat central). Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 745.403 lei
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134200-9 - Motorina (Rev.2)
09132000-3-Benzina (Rev.2)
30163100-0-Carduri pentru cumparat combustibil (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 489, 121.36RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S077-129567din19.04.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 36154 Denumirea: Acord-cadru furnizare carburant auto (motorina si benzina )pe baza de carduri
V.1) Data atribuirii contractului 01.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LUKOIL ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: sector 1, str. Elena Vacarescu, nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010019, Romania, Tel. +40 212272262, Email: [email protected], Fax: +40 212330232, Adresa internet (URL): www.lukoil.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2489121.36 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 48
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata prezentului anunt si este accesibila oricarui operator economic direct, nerestrictionat prin mijloace electronice la adresa www.e-licitatie.ro.In cazul in care, dupa etapa finala de licitatie electronica, se constata ca ofertele clasate pe primul loc au atat valori cat si % discount egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Valoarea totala ofertata se va calcula astfel: (Cantitatea maxima benzina x pretul de la pompa cu 10 (zece) zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor) + (cantitatea maxima motorina x pretul de la pompa cu 10 (zece) zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Autoritatea Nationala a Vamilor - Directia Juridica
Adresa postala: Strada Matei Millo nr. 13, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010144, Romania, Tel. +40 213155858, Fax: +40 213138251, Adresa internet (URL): www.customs.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.07.2013 11:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer